Brexit måned for måned - mars/april

Publisert

Illustrasjon av britisk-europeisk handel

Illustrasjon: AdobeStock.

Britiske og nederlandske bedrifter uttrykker stor frustrasjon over Brexit - og i Nord-Irland slåss de.

Frustrasjonen fremkommer i en spørreundersøkelse blant 125 virksomheter i regi av det nederlandsk-britiske handelskammeret.

  • To tredeler av de spurte mente at Brexit hadde hatt en klar negativ effekt på kjøp og salg over grensene.
  • 71 prosent fant at Brexit hadde medført økte kostnader.
  • 63 prosent rapporterte problemer med byråkrati og nye dokumentkrav.
  • 59 prosent kunne vise til forsinkelser i leveranser.

Produktspekteret som rammes er omfattende og varierer fra elsykler til malt-whisky og jordbruksvarer. Særlig det siste er påvirket av den nye virkeligheten. Krav til helsesertifikater og dokumentasjon for oppfylling av veterinære bestemmelser rammer både eksport og import. Økte kostnader for produsentene må dekkes inn og det gir økte priser for forbrukerne. Dette vil merkes godt i hyllene i britiske supermarkeder for Storbritannia er langt fra selvforsynt med fødevarer. 80 prosent av grønnsaker og 40 prosent av frukt må eksempelvis importeres årlig fra utlandet.

Dette er ingen barnesykdommer, men noe som er strukturelt og permanent, påpeker The Guardian 4. april, med en dårlig skjult henvisning til Boris Johnsons uttalelse om at utfordringene var å betrakte som "teething problems". De peker også på at britisk embetsverk nå råder bedrifter til å undersøke muligheten for å etablere datterselskaper eller lagre i EU for å redusere vanskene man opplever.

Men grenseproblemene er ikke bare en utfordring for næringslivet. Enda mer alvorlig er mulige virkninger dette kan ha for den skjøre fredsavtalen som siden 1998 gjelder i Nord-Irland. I påsken var det fire netter på rad opptøyer i byer som Derry og Carrickfergus. Den latente konflikten mellom unionister og separatister har ulmet i lengre tid, men er blitt forsterket av Brexit. Aktivister på begge sider peker på den avtalen som ble gjort mellom EU og Storbritannia om Nord-Irlands status og grensekontroll. Denne innebærer at Nord-Irland forblir en del av EUs indre marked, uten noen kontroll mellom Irland og Nord-Irland. I stedet ble man enige om en kontrollsone i Irskesjøen, hvilket i praksis betyr i  havnebyene på nord-irsk side. For separatistene, som ønsker et forent Irland, sikrer dette at landene på den grønne øya kan fortsette som før uten nevneverdige hindringer. For unionistene, som vil forbli i det forente kongedømmet, er avtalen et svik fra Boris Johnson som ikke tydeliggjorde hvilke konsekvenser denne løsningen ville ha. Slik de ser det er Storbritannia langt på vei ikke lenger en "forent" nasjon og Nord-Irlands status som en likeverdig del av landet er følgelig truet.

Foreløpig er dette kun en ulmebrann, men heller ikke mer. Spørsmålet er om det kan utarte seg. Brexit er en realitet, men har så langt bare "virket" i tre måneder.

Norsk Industri følger prosessen. Ta kontakt hvis det er noen spørsmål.

EØS - Norge - Brexit

Gå til vår faktaside om EØS, Norge og Brexit.