Brexit måned for måned - mai/juni

Publisert

Illustrasjon av britisk-europeisk handel

Illustrasjon: AdobeStock.

Økt avhengighet av Kina. Britisk næringsliv advarer.

Det britiske Statistisk Sentralbyrå (Office of National Statistics), kunne 25. mai melde om at Kina i dag er størst hva gjelder import til Storbritannia. Kina har nå overtatt plassen etter Tyskland og kan vise til en økning på 66 prosent fra 2018 til første kvartal 2021. Dette representerer i sum en økning på 16,9 milliarder pund. Samlet sett forblir imidlertid handelen med EU-landene viktigst, selv om denne har falt med 23,1 prosent. Beregninger gjort av The Guardian sier at tap i samhandel har vært størst for Irland, Tyskland, Frankrike og Nederland.

> Les også: China replaces Germany as UK’s biggest import market (theguardian.com)

I kjølvannet av dette har britiske NHO (Confederation of British Industries, CBI) presentert en ti-punktliste med grunnleggende spørsmål og hva man bør få avklaring på for å opprettholde handelsforbindelsene med EU:

Brexit-avtalen er foreløpig "et stykke papir", men hvordan gjøre den operasjonell?

  1. Hvordan vil Brexit slå inn på forholdet mellom Nord-Irland og resten av kongeriket?
  2. Kan man utvikle/sikre britisk adgang til det europeiske vare- og ikke minst tjenestemarkedet?
  3. Vil britiske aktører ha rettssikkerhet og forutsigbarhet i årene fremover?
  4. Nord-Irlandprotokollen må utvikles for å ivareta enklest mulig handel.
  5. Fortsette dialogen mht. datautveksling og finansiell tjenestehandel, herunder gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner.
  6. Etablering av egen avtale om veterinære krav.
  7. Aksept av at UK tilknyttes Lugano-konvensjonen, jf. tvisteløsning og internasjonale rettsavgjørelser.
  8. Gi UK mer tid mht. produktmerking (utover 2022).
  9. Økt samarbeid mellom tollmyndigheter.
  10. Klargjøre kompliserte regler for forretningsreisende.
Kommentar:

CBI er nøkterne i sitt ordvalg og med typisk britisk "understatement" konstaterer de at britisk næringsliv står overfor en helt ny virkelighet. Som handelstallene illustrerer er likevel utfordringene store og listen viser klart hva de vil møte. Vi tror dette bare er toppen av isberget. Fra å være fullt ut integrert i et marked til å nøye seg med en nedskalert frihandelsløsning er hverken lett eller ønskelig. For norsk industri eller norske industriarbeidsplasser er dette ikke noe alternativ.

PS...

Den nasjonal-konservative regjeringen i Sveits brøt i månedsskiftet forhandlingene om å reforhandle deres modell for samarbeid med EU. Sveits er så langt en del av det indre marked, men bygger det på ca. 120 statiske avtaler, som i motsetning til EØS ikke innebærer en dynamisk og fortløpende oppdatering av lovverk. EU har påpekt at Sveits blant annet må respektere felles konkurranseregler og retningslinjer for personbevegelse og rettigheter for ansatte. Vedtaket betyr at Sveits i enda større grad fjerner seg fra det europeiske samarbeidet.

Norsk Industri kommer tilbake til saken.   

EØS - Norge - Brexit

Gå til vår faktaside om EØS, Norge og Brexit.