Ny analyse av korona-konsekvenser for industrien

Aktuelt, Nyhet

Publisert

På morgenen 17. mars sendte vi ut en ny spørreundersøkelse til våre medlemmer. Per kl. 15.45 hadde vi fått en 555 svar, en svarprosent på 32. Vi vil få takke alle som gir oss verdifulle innspill til arbeidet vårt!

Analysen er foreløpig skrevet ut fra innspill på spørsmål, diverse e-poster i dag, telefoner, samt direkte innspill fra medlemmene siste to døgn. Totalt oppunder 100 siders innspill. Analysen må ses i sammenheng med analysen av søndag 15. mars, som var vårt skriftlige innspill til møtet med statsministeren og flere regjeringsmedlemmer den dagen.

I denne undersøkelsen ba vi om svar på følgende:

 1. Kan du kort beskrive din bedrifts situasjon for tiden og forventningene en uke fremover?
 2. Hva er din erfaring med din bankforbindelse så langt?
 3. Under ser du en del viktige politiske beslutninger som er vedtatt fra Regjering/Storting for bedriftene siste 5 døgn.
  • Arbeidsgiveravgift med forfall 15. mai utsettes
  • Forskuddsskatt selskaper med forfall 15. april utsettes
  • Merverdiavgit med forfall 15. april utsettes
  • Ny statlig lånegarantiordning for nye banklån, 50 milliarder kroner
  • Statens Obligasjonsfond gjenopprettes, 50 milliarder kroner
  • Arbeidsgiverperiode permitteringer fra 15 til 2 dager
  • Arbeidsgiverperiode sykepenger corona nå kun 3 dager
  • Norges Banks styringsrente redusert et halvt prosentpoeng, bankene følger nå etter
  • Underskudd i 2020 kan tilbakeføres mot overskudd i 2019 og 2018
  • Utsettelse av betaling av formuesskatt
  • Lav moms fra 12 til 8 prosent, effekt fra 1. januar 2020
  • Avdragsfrihet virkemiddelapparatet

Har du forslag til mer - evt. kommentarer til disse sakene?

> Les analysen her