Jubel for katapult på norsk!

Næringsminister Monica Mæland og Fiskeriminister Per Sandberg inviterte den 22. september et lite knippe industrirepresentanter og Norsk Industri til møte i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), for å diskutere arbeidet med industrimelding - med testsentre som hovedtema.

Gleden var stor da næringsministeren avslørte at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 foreslår en bevilgning på 50 millioner kroner til oppstarten av Norsk Katapult.

Dette er et nytt innovasjonsvirkemiddel som ble foreslått første gang 2014 fra virkemiddelaktørene SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet – med stor støtte i industrien.

- At vi allerede neste år kan få delfinansiert flere industrielle testsentre (katapulter) hvor industrien kan samarbeide om pilotering og testing, har vært en av våre viktigste industrielle kampsaker, sier direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

Det var Svein Terje Strandlie fra bildelprodusenten Benteler, Arnt Dahle fra Rolls-Royce Marine, Lars Stenerud fra Plasto og Sverre Narvesen fra Sintef Raufoss – som sammen med Knut E. Sunde og Katrine Vinnes i Norsk Industri som deltok på møtet i  departementet.

Friske midler på bordet

De to ministrene legger 30 millioner friske midler og 20 millioner kr fra omdisponering – totalt 50 millioner kroner – på bordet til etableringen av Norsk Katapult i 2017. Monica Mæland fortalte at de vil komme tilbake til den konkrete innretningen av ordningen i Industrimeldingen, som er ventet på nyåret i 2017. – Vi har gjennom arbeidet med industrimeldingen besøkt en rekke industribedrifter, klynger og forskningsmiljøer som har pekt på behovet for å øke innovasjonskraften med nye virkemidler i test og demonstrasjonsfasen – eller dødens dal som det populært kalles, sa Monica Mæland.

- Ikke minst har vi blitt inspirert av innovasjonsmodellene som brukes i Tyskland, og særlig England - hvor man har høstet gode erfaringer med sine katapultsentre. Norsk Katapult er inspirert av disse, men nå skal vi bruke tiden fremover i samarbeid med industrien til å definere en innretning som passer spesielt for våre norske forhold. Ordningen skal være et spleiselag basert på offentlig-privat samarbeid, og den vil ta høyde for en variasjon i behovet – både når det gjelder bransjeområder, størrelse og omfang. Katapultene har også det fine i seg at de kan spille en rolle for kompetanseheving og opplæring på ny teknologi, for eksempel knyttet til digitalisering.

Svein Terje Strandlie, som representerer en del av et større internasjonalt selskap fra bilindustri, sa blant annet at det å kunne tilby sterke kompetansemiljø og FoU-fasiliteter lokalt, er svært viktig for å tiltrekke nyinvesteringer fra hovedkonsernet.

Etterlyst testsenter

Arnt Dahle fra Rolls-Royce Marine viste til erfaringer fra blant annet deltakelse i BIA-prosjekter og SFI Manufacturing – som har knyttet bedrifter fra ulike bransjer og regioner sammen om forskning og innovasjon på områder for eksempel innenfor automasjon. "Det ligger en enorm innovasjonskraft i denne typen samarbeid på tvers. – Vi har etterlyst testsentre i Norge som vil gjøre det mulig for bedrifter å dele på utstyr, og dermed redusere både kostnad og risiko med prosjektene, for eksempel ved at utstyr som skaffes til et forskningsprosjekt gjøres tilgjengelig for andre når prosjektet er ferdig.

Lars Stenerud fra Plasto representerer en liten og norskeid industribedrift i Åndalsnes med høy kompetanse, som i stor grad utnytter klynge- og nettverkstilknytning for å besørge kontinuerlig kompetanseheving i toppsjiktet. - Dette er svært positivt, og vil sammen med klynge- og forskningsprogrammer bli et viktig verktøy også for omstilling mellom bransjer, fordi det bringer sammen ulike kompetansemiljøer. Fra olje- og gass til havbruk er ett eksempel.

Sverre Narvesen fra Sintef Raufoss trakk også frem rollen sentrene vil få med å koble akademisk kunnskap fra for eksempel NTNU med campus Ålesund og Gjøvik, med industriell innsikt fra bedriftene.

– Behovet for testsentre har vært gjenstand for hyppig debatt på rekken av workshops som Norsk Industri har arrangert gjennom prosjektet Industri Futurum, sier Katrine Vinnes i Norsk Industri.

Industri Futurum er Norsk Industris arena for å løfte diskusjoner og heve kompetansen om hva som skal til for å bli fremtidens industrivinnere med de store endringene vi opplever på teknologi og forretningsmodeller nå.

– Økt innovasjonshastighet er en kritisk faktor for å lykkes i dette tidsskillet, hvor blant annet digitaliseringen utgjør en stor transformasjon for bedriftene. Testsentrene vil være et fremtidsrettet og sterkt bidrag til dette, og vil utgjøre en koblingsboks for både FoU, innovasjon, oppskalering og opplæring i området mellom anvendt FoU og kommersialisering, sier Vinnes.

Les også:
> Slik bygges toppindustri i England (og slikt drømmer vi om i Norge)