5 Veikart for forskning, innovasjon og utdanning

Behov for forskning, innovasjon og utdanning er summert opp i veikartet som vises i figuren under. Veikartet er delt inn i fem tidsperioder fram mot 2050 og viser når ulike løsninger innenfor de enkelte temaområdene må være ferdig utviklet for å nå de overordnede målene.

Veikart for forskning, innovasjon og utdanning. Foto: Samarbeidsforum for havvind

Tabell 1

Veikart for forskning, innovasjon og utdanning frem mot 2050 for industrialiseringen og realisering av helhetlige, bærekraftige verdikjeder for havvind i Norge. Tidsaksen angir når hvert enkelt tema må være ferdig utviklet. Last ned tabellen