5 Veikart for forskning, innovasjon og utdanning

Behov for forskning, innovasjon og utdanning er summert opp i veikartet som vises på neste side. Veikartet delt inn i fem tidsperioder fram mot 2050 og viser når ulike løsninger innenfor de enkelte temaområdene må være ferdig utviklet for å nå de overordnede målene. Veikartet viser også hvordan kompetanse og kompetansetilbudet må utvikles gjennom tidsperioden.

Veikart for forskning, innovasjon og utdanning innen havvind.

Veikart for forskning, innovasjon og utdanning. Foto: Samarbeidsforum for havvind