Veikart for forskning, innovasjon og utdanning innen havvind

Et veikart for forskning, innovasjon og utdanning, som fundament for å utvikle en bærekraftig kraftproduksjon fra havvind i Norge og en kraftfull eksportindustri.

Samarbeidsforum for havvind ble opprettet av Energidepartementet i 2021/2022. Formålet med samarbeidsforumet for havvind er å samle, styrke og synliggjøre næringen. Et systematisk samarbeid vil kunne heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av egne havvindressurser.

Samarbeidsforumet er delt inn i tre grupper:

 • Sameksistens
 • Industri- og teknologiutvikling
 • Infrastruktur og nett

Arbeidsgruppen “Industri- og teknologiutvikling” er igjen delt inn i tre undergrupper, hvorav “Forskning, teknologiutvikling og kompetanse” er et viktig fokusområde med en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har representanter fra næringslivet, forskning og andre relevante interessenter innen havvind og er ledet av John Olav Tande, sjefsforsker ved SINTEF Energi og leder for FME NorthWind.

Foreliggende rapport er utarbeidet av denne gruppen, med John Olav Tande (SINTEF/NorthWind), Finn Gunnar Nielsen (UiB, Bergen Offshore Wind Centre), Lene Mostue (Energi21), og Vibeke Stærkebye Nørstebø (SINTEF) i rolle som redaktører, og med bidrag fra utvalgte eksperter.

Rapporten tar utgangspunkt i Norges ambisjon om å bli en global havvindaktør:

 • utbygging av 3 GW havvind innen 2030 og 30 GW innen 2050[1]
 • norsk leverandørindustri med 10 prosent andel av det globale havvindmarkedet innen 2030

Rapporten beskriver nødvendig forskning, innovasjon og utdanning, som fundamentet for å lykkes med en storstilt, bærekraftig havvindutbygging i Norge og utvikling av en leverandørindustri med stor eksport til Europa og resten av verden.

Anbefalingene i denne rapporten om økt forskningsinnsats innen havvindområdet er i tråd med den norske energiforskningsstrategien Energi21, men gir flere detaljer og et konkret veikart for forskning, innovasjon og utdanning skrittvis fram mot 2050.

Rapportens anbefalinger har solid forankring hos samarbeidsforumets medlemmer, og henvender seg til beslutningstakere innen politikk, offentlig forvaltning, industri, utdanning og forskning.

Bidragsytere til denne rapporten har vært:

 • Anngjerd Pleym, NTNU
 • Asgeir Tomasgard, NTNU
 • Atle Blomgren, NORCE
 • Bjørn Henrik Hansen, SINTEF
 • Catherine Banet, UIO
 • Christopher Harman, Norwegian Offshore Wind
 • Cristian Guillermo Gebhardt, UIB
 • Einar Frøhaug, Norconsult 
 • Elling Rishoff, DNV
 • Finn Gunnar Nielsen, UIB
 • Geir Grasmo, UIA
 • Geir Owren, NTNU
 • Grete Møgster, Utsira kommune
 • Hanne Wigum, Equinor
 • Henning Braaten, SINTEF Ocean
 • Henning Wehde, Havforskningsinstituttet
 • Ignacio Herrera Anchustegui, UiB
 • Inger Marie Malvik, SINTEF Energi 
 • John Olav Tande, SINTEF Energi
 • Knut Erik Steen, Norsk Industri
 • Knut Styve Hornnes, Statnett
 • Kristin Guldbrandsen Frøysa, UiB
 • Lene Mostue, Energi21
 • Magnus Eriksson, SINTEF Industri
 • Marte Gammelsæter, SINTEF Energi
 • Muk Chen Ong, UiS
 • Nenad Keseric, Statnett
 • Pål Kristian Vormedal, Statnett
 • Rita Vasconcellos L. d’Oliveira Bouman, SINTEF Ocean
 • Siv-Elén Årskog Vedvik, UiB
 • Stein Erik Skilhagen, Norconsult
 • Trond Kvamsdal, NTNU
 • Vegard Øgård Aksnes, SINTEF Ocean
 • Vibeke Stærkebye Nørstebø, SINTEF Ocean
 • Xiaobo Ren, SINTEF Industri
 • Yngve Børstad, Norsk Industri

[1] Norge skal tildele areal for 30 GW innen 2040 (se NFD (2022) Veikart for grønt industriløft), og ha utbygd 30 GW innen 2050 (se Ostende-deklarasjonen)