4 Internasjonalt samarbeid

Samarbeid er en absolutt nødvendighet for å lykkes med de europeiske havvindambisjonene. Næringsliv, myndigheter og forskning må trekke sammen i en felles internasjonal innsats. Samarbeid pågår allerede gjennom prosjekter og nettverk, for eksempel EU-prosjekt og IEA samarbeid, men bør forsterkes. European Energy Research Alliance Joint Programme on Wind Energy, EERA JP Wind, er under utvikling til å bli et European Centre of Excellence (ECoE). Målet med ECoE er å fremme et mer effektivt internasjonalt samarbeid om forskning og innovasjon, og dermed spare kostnader og akselerere utviklingen for å nå europeiske mål. Nasjonalt eksportråd anbefaler i sin eksportstrategi for havvind at Norge tar en lederrolle i et slikt ECoE. Land-til-land-samarbeid med prioriterte land for eksport utenfor EU bør også forsterkes, for eksempel med Japan, USA, Brasil, og Sør-Korea. Viktige tema er utvikling av flytende havvind for å få ned kostnaden, storskala integrasjon av havvind i kraftsystemet, miljødesign, vindparkdesign og sambruk.