Internasjonalisering og eksport

Samarbeidsforum for havvind (SfH) ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 2021/2022. Formålet med SfH er å samle, styrke og synliggjøre næringen. Et systematisk samarbeid vil kunne heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, i tillegg til utvikling av egne havvindressurser. SfH er delt inn i tre grupper:

 • Sameksistens
 • Industri- og teknologiutvikling (som denne rapporten er en del av)
 • Infrastruktur og nett

Arbeidsgruppen «Industri- og teknologiutvikling» er igjen delt inn i tre undergrupper, der en undergruppe jobber med internasjonalisering og eksport.  Arbeidsgruppen er bredt sammensatt og har representanter fra næringslivet og andre relevante interessenter innen havvind.

Denne rapporten omhandler Internasjonalisering og eksport, og er utarbeidet av denne arbeidsgruppen. Rapporten tar utgangspunkt i ambisjonen om at den norske leverandørindustrien skal sikre minst 10 prosent andel av det globale havvindmarkedet innen 2030, tilsvarende 85 milliarder kroner.

Rapporten beskriver markedets status og eksportbildet for norske industriaktører som skal øke sin aktivitet innenfor havvind. Situasjonen i andre land kartlegges for å kunne sammenligne med bildet i Norge, og for å hente inspirasjon til hvordan det offentlige og industri kan samarbeide for å bygge en sterk eksportplattform. Rapporten er produsert av samarbeidsforumets medlemmer, og henvender seg til beslutningstakere innen politikk, offentlig forvaltning og industri.

Bidragsytere til denne rapporten har vært:

 • Thomas Langford, NGI
 • Anders Ystad, Equinor 
 • Lars Eriksen, Nexans 
 • Tor-Eivind Moen, ABB 
 • Geir Seland, Øglænd System 
 • Jo Sletbak, UD 
 • Sille Grjotheim, DNV 
 • Ingunn Kalve, Subsea7 
 • Jon Dugstad, NORWEP 
 • Anders Gerlach Nielsen, Eksfin 
 • Geir Sjøberg, UD 
 • Øyvind Vigeland, Aibel 
 • John Avaldsnes, Innovasjon Norge 
 • Geir Ove Karlsen, Mainstream
 • Yngve Børstad, Technip FMC (sekretariat)