Hvordan klargjøre norsk industri og leverandørkjeder for havvind?

Anbefalinger for å utvikle norske leverandørkjeder og industri for storstilt utbygging og drift av havvind i og utenfor Norge.

Samarbeidsforum for havvind (Samarbeidsforum) ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 2020 av Tina Bru, og videreført av Terje Lien Aasland fra 2021/2022. Formålet med samarbeidsforumet for havvind er å samle, styrke og synliggjøre næringen, samt å informere fra regjeringen om status for deres arbeid med havvind. Et systematisk samarbeid vil kunne heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt å finne gode konsepter for utvikling av egne havvindressurser og energisystemet.

Samarbeidsforumet er delt inn i tre arbeidsgrupper:

 • Sameksistens
 • Industri- og teknologiutvikling
 • Infrastruktur og utvikling av nett til havs

Arbeidsgruppen “Industri - og teknologiutvikling” er igjen delt inn i tre undergrupper, herunder Temagruppe 1 «Industriutvikling og leverandørkjeder» (TG-1).

Denne rapporten er utarbeidet av TG-1 og inneholder anbefalinger for hvordan man kan utvikle norske leverandørkjeder og industri for storstilt utbygging og drift av havvind i og utenfor Norge. Rapporten henvender seg til aktører innen politikk, offentlig forvaltning, organisasjoner og industri.

Tilsvarende rapporter er utarbeidet av Temagruppe 2 - Internasjonalisering og eksport og Temagruppe 3 - Forskning, teknologiutvikling og kompetanse. Denne rapporten må ses i sammenheng med disse og annet arbeid innunder Samarbeidsforum.

Rapporten er et resultat av arbeidet i Temagruppe 1 og representerer ikke nødvendigvis synspunktene til hver enkelt bedrift som er representert. 

Bidragsytere til denne rapporten
 • Bjorn Sanden, Nexans
 • Geir Ove Karlsen, Mainstream
 • Hans Petter Bøe Rebo, Norsk Industri
 • Joachim Sverdrup-Thygeson, TechnipFMC
 • John Stangeland, Norsea Group
 • Kjersti Wilhelmsen, Equinor
 • Kjetil Jacobsen, Deep Wind Offshore
 • Knut Erik Steen, Norsk Industri
 • Kristin Nergaard Berg, DNV
 • Knut Høiland, Worley
 • Kristoffer Stabrun, Fred Olsen Seawind
 • Kåre Knudsen, Fred Olsen Seawind
 • Lars Peder Solstad, Solstad
 • Mads Arild Vedoy, RWE
 • Pål Kristian Myhrer Vormedal, Statnett, Observatør
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
 • Skule Alexander Pedersen, Aker Solutions
 • Torger Lofthus, Westcon Helgeland AS
 • Torleif Husebø, Ptil, Observatør
 • Turid Storhaug, Windport
 • Yngve Børstad, Norsk Industri
 • Øyvind Vigeland, Aibel