– Norge skal bli en verdensledende havvindaktør

Publisert

Fem mennesker på en scene

Torsdag 1. desember lanserte næringsminister Jan Christian Vestre den første eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Havvind blir Norges neste eksporteventyr. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Torsdag 1. desember lanserte næringsministeren den første eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Havvind blir Norges neste eksporteventyr.

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Satsingen på havvind ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og blir den første satsingen i eksportreformen.

– Norge skal bli en verdensledende havvindaktør. Vi har teknologi og kompetanse fra maritim næring og olje- og gassnæringen. Samtidig har norsk næringsliv en unik evne til å omstille seg. Dersom industrien og staten satser målrettet og raskt, har norske aktører en solid mulighet til å ta markedsposisjoner på det globale havvindmarkedet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Dette er en flott og offensiv satsing som vi gleder oss over. Norske leverandører står klare til å ta sin del av markedet, til det trenger vi denne type satsing fra myndighetene, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass, som organiserer leverandørbedriftene.

> Les mer her (regjeringen.no)

Sjur Bratland i Norwep og Håkon Haugli i Innovasjon Norge signerer samarbeidsavtale for havvindsatsingen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

  • Runar Rugtvedt
  • Bransjesjef - Norsk Industri Offshore
  • Pressebilder