Veikart for norsk sokkel

Publisert

Veikart for norsk sokkel presentert på Arendalsuka 2016.

Fremleggelse av veikartet på Madam Reiersen i Arendal. F.v.: Jørn Eggum, Fellesforbundet, Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, Gerd Kristiansen, LO, klima- og miljøminister Vidar Helgesen (foran), Sturla Henriksen, Rederiforbundet (bak), Frode Alfheim, Industri Energi og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass.

Under Arendalsuka 2016 ble det splitter nye Veikartet norsk sokkel presentert. Veikartet beskriver olje og gassnæringens klimamål og -ambisjoner for 2030 og 2050.

Bak veikartet står Norsk Industri, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og LO, gjennom samarbeidsarenaen KonKraft.

– En samlet norsk oljenæring skriver nå et nytt kapittel i oljehistorien. Vi varsler et kjempeløft som bidrag til å nå verdens klimamål. Forpliktelsene i veikartet innebærer blant annet et forslag om å opprette et eget forskningssenter for reduserte klimagassutslipp fra oljeindustrien. Vi skal også bidra til at norsk industri får oppdrag og videreutvikles innen karbonfangst- og lagring, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Norsk industri står samlet

I likhet med Veikartet for prosessindustrien, som Norsk Industri la frem i mai, skal dette sendes til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

– Norsk industri forplikter seg med disse veikartene til å bidra til at verdens klimagassutslipp reduseres. Og ikke bare det, norske bedrifter er også langt fremme når det gjelder å skape teknologien som skal bidra i arbeidet, sier Lier-Hansen.

Best i klassen – skal bli enda bedre

Norge er på topp når det gjelder lave klimagassutslipp per fat produsert. Norske utslipp per fat er omtrent halvparten av verdenssnittet. Nå ser næringen at det det ligger store muligheter for ytterligere utslippskutt fra norsk sokkel, og ikke minst for å eksportere teknologi for globale klimagassutslipp. Spesielt interessante områder for norsk-baserte leverandørbedrifter er:

  • CO2-fangst, transport, lagring og bruk av CO2 (CCS)
  • Elektrifisering av landanlegg og offshore installasjoner
  • Hybrid, batteri, vindkraft, brenselceller og andre fornybare løsninger for bransjen
  • Energieffektivisering og energistyring
  • Nye verdikjeder som hydrogen
Klimarapport

I tillegg til veikartet er det lagt frem en omfattende klimarapport. Denne tar for seg temaer som Paris-avtalen, energiforsyning, produksjon og utvikling fra norsk sokkel, elektrifisering, karbonfangst og lagring, batteri og hybridløsninger og lovende teknologier og metodikk for å redusere utslipp og effektivisere energibruken.

Veikartet ligger også ved som vedlegg i rapporten.

> Last ned Konkrafts klimarapport
> Download English version

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!