Strømprisutvalgets rapport: Ikke bare et gjesp

Kraftlinje i Norge

Foto: AdobeStock

12. oktober leverte Strømprisutvalget sin rapport til olje- og energiminister Terje Aasland.

– Som ventet kom det ingen klare anbefalinger, men utvalgets arbeid er et nyttig neste skritt mot en mer dynamisk og bærekraftig organisering av et kraftmarked som sikrer kraft til riktige og konkurransedyktige priser til befolkning og næringsliv, uttaler Stein Lier-Hansen.

I lys av det siste årets kraftsituasjon mente regjeringen at det var behov for å gjennomgå fordeler og ulemper med dagens prinsipper for prisfastsettelsen i ulike deler av kraftmarkedet, og vurdere om det er tiltak som kan bidra til forutsigbare og konkurransedyktige priser til forbrukerne. Olje- og energidepartementet satt på denne bakgrunn ned et ekspertutvalg som, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen, skulle utrede ulike forhold ved prisdannelsen for strøm.

Utvalget anerkjenner problemene vi står overfor og peker på dynamikken vi ser i Europa om dagen. Frankrike og Tyskland markerer seg blant annet med to ulike modeller. Det handler om å se på hvilke løsninger våre naboer legger opp til og tilpasse vår kraftforsyning og måten vi bringer prisen fram til sluttbruker på.

– Om vi ikke forfølger dette så vi unngår de ekstreme utslagene vi har sett de siste årene var det formålsløst å sette ned dette utvalget, sier Lier-Hansen.

Nå må regjeringen analysere det som er framlagt og konkludere med hvordan vi kan sikre oss så vi igjen får forutsigbare rimelige og konkurransedyktige priser. De ekstreme svingningene vi har sett i kraftprisene de siste årene er ikke til å bære. Vi har verktøyene, begrensningene er få. EØS avtalen er ikke et hinder for å lage gode løsninger. Det ser vi i nabolandene våre. Her blir veien til mens man går.

Utvalget konstaterer også at prissignalene i kraftmarkedet ikke er gode nok til å sikre tilstrekkelig kraftproduksjon. Her må det andre virkemidler til, understreket utvalget under pressekonferansen.

Norsk Industri vil studere rapporten nøye og svare på høringen som har frist i desember.

> Les mer og last ned rapporten (regjeringen.no)