Mulighet for fastprisavtale for strøm for bedriftene er tiltrengt

Strømnett

Foto: Norsk Industri.

Norsk Industri er glad for at regjeringen anbefaler tiltak for å tilby fastprisavtaler for strøm også for bedriftene.

En del av de større og kraftforedlende bedriftene har en lavere eksponering for variasjoner i strømprisen gjennom blant annet lange kontrakter. Men det er veldig mange bedrifter som helt eller delvis er eksponert for spot-prisen. For disse gir de høyere strømprisene i 2021 og så langt i 2022, store utfordringer med kraftig økning i driftskostnadene.

– Det er positivt at regjeringen nå vil komme bedriftene i møte, og at regjeringen forstår at en slik variasjon og kostnadsøkning gjør det krevende for mange å fortsette driften. At dette blir vellykket avhenger nå av at kraftprodusentene utnytter ordningen slik at det blir tilbudt en kraftpris som er til å leve med både for husholdninger og industri. Det er imidlertid en rekke andre tiltak som må iverksettes for å sikre et velfungerende energimarked, det haster med også å få dette på plass, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)