Kjernekraftrapport: Kjernekraft i Norge først mulig rundt 2050

Lansering av rapporten "Har kjernekraft en fremtid i Norge" 27. november 2023, fire menn på scenen.

Lansering av rapporten "Har kjernekraft en fremtid i Norge" 27. november 2023, F.v.: Knut E. Sunde (ordstyrer, Norsk Industri), Tim Bjerkelund (Rystad Energy), Frederic Hauge (Bellona) og Jonny Hesthammer (Norsk Kjernekraft). Foto: Norsk Industri

En ny rapport fra Rystad, som er laget for NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge, viser at kjernekraft i Norge ikke vil være mulig før rundt 2050.

Rapporten tar for seg konkurransedyktigheten og nytten av Små Modulære Reaktorer (SMR) i det norske kraftsystemet. Rystad Energys analyse viser at kjernekraft ikke er svaret på kraftbehovet i Norge de neste to tiårene. Det vil ta for lang tid å bygge ut.

– For norsk industri er ny kraft helt fundamentalt for at industrien skal kunne videreutvikle seg og oppfylle nye klimakrav. Kjernekraft kan være en ny aktør og vi heier frem alle nye energiformer, men vi konstaterer at faktagrunnlaget i denne rapporten tilsier at kjernekraft kommer for sent i den voldsomme politiske prioriteringen som nå pågår i kraftpolitikken, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Last ned rapporten

> Les mer (nho.no)