Energikommisjonen på lederforum

10.februar arrangerte Norsk Industri møte i lederforum.

10.februar arrangerte Norsk Industri møte i lederforum. Foto: Norsk Industri

10. februar arrangerte Norsk Industri møte i lederforum, som samlet styret i Norsk Industri og alle ledere i bransjestyrer og fagutvalg.

Temaet var Energikommisjonens rapport, som nå er sendt på høring. Rapporten ble presentert av to av kommisjonens medlemmer, Sverre Gotaas og Kjell Roland. De ga lederforum en grundig gjennomgang av kommisjonens rapport, og hvordan de har kommet frem til sine anbefalinger. "Energilovens far" Eivind Reiten kommenterte og analyserte rapporten. Deltakerne i møtet fikk stille spørsmål og komme med sine synspunkter og kommentarer. Vår administrerende direktør Stein Lier-Hansen synes det ble en viktig og konstruktiv dag med en aktiv deltakelse.

 – En veldig viktig dag, der lederforumet i Norsk Industri har fått en grundig gjennomgang av innstillingen fra Energikommisjonen. Det ble også en fin debatt, og poenget med dagen var at en skulle få frem synspunktet, stille spørsmål og forstå bedre hvordan energikommisjonen har tenkt, sier han.

Dette er starten på en grundig organisasjonsmessig behandling av Energikommisjonens rapport frem til høringsfristen 2. mai. Konserndirektør Eivind Kallevik i Hydro er helt klar på at dette er et viktig tema å ta opp nå.

 – Dette er et fantastisk viktig tema. Hydro er Norges største kraftinnkjøper til våre aluminiumsverk. Vi har planer om dekarbonisering, ny produksjonsteknologi og grønt hydrogen, som også krever mer kraft. Det haster å bygge ut mer kraftproduksjon, sier han.

Nils Klippenberg er administrerende direktør i Siemens, han er også enig om at det må raske beslutninger til.

 – Energikommisjonen er i sum veldig bra og vi kjenner igjen mye fra Energy Transition Norway. Det er behov for raskere konsesjonsbehandling, mer nett og mer kraftutbygging, sier han.

Les mer på energikommisjone.no

Energikommisjonen: "Mer av alt – raskere"