17 tiltak for å unngå kraftunderskudd

Fem mennesker på en scene

På Eliadens åpningsseminar 28. mai 2024. F.v. Morten Bildøy (El og IT-forbundet), Harald Solberg (Norsk Industri), Andreas Strømsheim-Aamodt (NHO Elektro), Åslaug Haga (Fornybar Norge) og energiminister Terje Aasland. Foto: Norsk Industri

Industrien har teknologi og prosjekter for fremtiden, men trenger kraft og nett for å få det til. På Eliadens åpningsseminar 28. mai deltok administrerende direktør Harald Solberg i debatt om hvordan vi skal unngå et fremtidig kraftunderskudd.

Norsk Industri, Fornybar Norge, NHO Elektro, Rådgivende ingeniørers Forening (RIF), Elektroforeningen (EFO) og Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA) foreslår 17 tiltak for å unngå et kraftunderskudd. I debatten uttrykte Harald Solberg en bekymring om at politikere ofte tenker i 4-årsperioder, mens industrien har minst et 20-årsperspektiv. Det trengs stabilitet i politikken, og vi trenger rammevilkår over tid på tvers av partigrenser.

Harald Solberg snakket i debatten med blant annet energiminister Terje Aasland om polariseringen i samfunnsdebatten innenfor energi og klima. Resultatet over år er at det verken har kommet særlig mye ny fornybar kraftproduksjon eller nettutvikling. Det er imidlertid også gode nyheter. Klimamålene kan nås med mye fornybar kraftproduksjon, teknologiene finnes og faren for det negative kraftgapet trenger ikke slå til. Om man klarer å få til dette, er resultatet lavere strømpriser, lavere klimagassutslipp, flere arbeidsplasser og bedre forsyningssikkerhet.

Åpningsseminaret på Eliaden startet med presentasjon av en ny rapport om oppfølging av Energikommisjonen. Thema har studert tiltakene derfra, hva som er status i dag og hvilke som har hatt fremdrift. Rapporten sier at "Vi kan unngå kraftunderskudd – om vi handler nå", og frem til 2035 forventes strømbruken å øke i Norge med 34 prosent. Det forventes et negativt kraftgap (forskjell mellom produksjon og forbruk) på 24 TWh i 2030 og 18 TWh i 2035. Rapporten går i detalj på de tre hovedutfordringene som må løses for å nå klimamålene:

  • mangel på produksjon
  • mangel på nett
  • mangel på effekt.

Utviklingstrekk som peker mot at Norge får en strammere effektbalanse fremover:

  • Økt kraftetterspørsel
  • Høyere andel variabel kraftproduksjon
  • Lite ny regulerbar kraftproduksjon
  • Tilsvarende utvikling i resten av Europa

Eliaden er en av Norges største fagmesser, og tar for seg temaene energi, industri, automatisering og elektroinstallasjon. I år fyller Eliaden 40 år. Norsk Industri er en av eierne og det er mange av medlemsbedrifter som deltar på arrangementet, som har over 20 000 deltagere.

> Last ned Thema-rapporten: Realistiske mål og tiltak i energipolitikken

> Last ned Themas presentasjon av rapporten "Realistiske mål og tiltak i energipolitikken"