Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske plattform er lansert

Publisert

Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard og medlem av Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg presenterer Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske plattform på Arbeidsgiver 2021. Skjermdump fra den digitale konferansen

Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard og medlem av Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg presenterer Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske plattform på Arbeidsgiver 2021. Skjermdump fra den digitale konferansen.

På Arbeidsgiverkonferansen 13. april ble Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske plattform lansert.

Plattformen omhandler først og fremst det overordnede arbeidsgiverpolitiske rammeverket, og er et styringsdokument for Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg (APU) og vår administrasjon.

Plattformen ble presentert av Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard og medlem av Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg.

– Målet for denne plattformen er å sette ord på de langsiktige og overordene føringene vi har arbeidsgiverpolitikken vår. Dette skal ikke være et hemmelig dokument, det skal være åpent og på den måten være med på å etablere forutsigbare posisjoner og mål for dialogen med arbeidstakersida og politikere. Omverdenen skal vite hvor Norsk Industri ønsker å bevege seg når det gjelder arbeidsgiverpolitikken, sa Aasbø under presentasjonen.

Plattformen beskriver utfordringer, omhandler overordnede føringer i arbeidsgiverpolitikken og foreslår konkrete tiltak som kan bidra til at vi kan håndtere fremtidens arbeidsliv på en god måte. Det må vi gjøre med utgangspunkt i de norske fortrinnene – et velfungerende trepartssamarbeid og et arbeidsliv preget av tillit.

Arbeidsgiverkonferansen er Norsk Industris årlige, lukkede medlemskonferanse analyserer årets lønnsoppgjør, og gir konkrete råd og tips til de lokale forhandlingene. På årets digitale konferanse deltok:

  • Fellesforbundets leder Jørn Eggum
  • Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri
  • Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard og medlem av Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg
  • Advokat Sunniva Berntsen og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll i Norsk Industri
  • Sjeføkonom Øystein Dørum og avdelingsdirektør Margrethe Meder, NHO

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske plattform viser retningen for vår arbeidsgiverpolitikk.