Stor motstand mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven

Aktuelt, Nyhet, Jus, Arbeidsliv

Publisert

Høring i arbeids- og sosialkomiteen 4. januar 2023.

Høring i arbeids- og sosialkomiteen 4. januar 2023. Foto: Skjermbilde Stortinget

4. januar deltok Norsk Industri i høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern.

Departementet har foreslått et nytt tredje ledd i arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-7, som utvider plikten til å tilby annet passende arbeid til å gjelde i alle foretak som inngår i et konsern. En oppsigelse vil ikke være saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker innenfor et annet foretak i konsernet. Dette vil også få konsekvenser for fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten etter aml § 14-2 nr. 1, når virksomhet skal omhandle hele konsernet. I praksis medfører dette at definisjonen av ordet «virksomheten» går fra å gjelde det enkelte selskap til å gjelde samtlige juridiske enheter som inngår i konsernet, samt eierskap. Norsk Industri er imot de foreslåtte endringene om utvidet arbeidsgiveransvar for konsern. Lovforslaget er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, som skal levere sin innstilling om en måned. Saken skal behandles i Stortinget 21. februar.

Under høringen tok vi for oss en representativ bedrift med norsk eier. Der visste vi konsekvensene av forslaget for industrien i sin helhet med bedriften IKM som eksempel. Videre konkluderer vi med at dagens regelverk balanserer hensynet til effektive prosesser og arbeidstakervern. Muligheten til å sikre rask omstilling er et viktig konkurransefortrinn Norge har, og dette må bevares. Norsk Industri var representert ved direktør Carla Botten-Verboven og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll.

Konsernsjef i IKM Gruppen kritisk til forslaget

Ståle Kyllingstad sabler ned regjeringens forslag om strengere krav til konserner som nedbemanner i dagens DN, og er svært bekymret.

 – Jeg opplever at vi har en regjering som ikke tar hensyn til at slike endringer vil gi økte kostnader. Forslaget innebærer at helt nødvendige omstillinger dras ut i tid, blir mer kompliserte og arbeidskrevende, sier han. 

> Les saken her (dn.no, krever abonnement)

Frist for avgivelse av innstilling til Arbeids- og sosialkomiteen er 14. februar.

> Hovedinnholdet i proposisjonen 

> Følg saken her (Stortinget.no)

> Prop. 14 L

> Se hele høringen her