Ny undersøkelse: "Europeans and textile care labelling"

Publisert

Det er utført en stor undersøkelse om hvordan europeere forholder seg til merking av tekstiler og klær og vedlikeholdssymboler.

Undersøkelsen er utført av IPSOS i samarbeid med GINETEX som er den internasjonale organisasjonen for vedlikeholdsmerking av tekstiler.

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • 70 % av europeere følger vedlikeholdsmerkingen som beskrevet i vedlikeholdsmerkingen.
  • 80 % sier at de ikke vil (eller sjelden vil) kjøpe klær som ikke er merket.
  • 84 % er opptatt av å spare vann og energi.

> Les mer her