Norsk Industri

Innhold

GINETEX vedlikeholdsmerking

Norsk Industri er nasjonal komite for GINETEX i Norge. Det gir Norsk Industris medlemmer fri adgang til å bruke de velkjente vedlikeholdssymboler for tekstiler worldwide.

Technical Booklet/Teknisk beskrivelse av symbolene fås ved henvendelse til Kari Rømcke (kontaktinfo nederst i artikkelen). Denne er gratis for medlemmer og kr 500,- for ikke-medlemmer.

Medlemmene har også fri adgang til å bruke Clevercare. Vedlikeholdsmerking er en viktig parameter når man som kles- og tekstilprodusent vil sikre at forbrukeren behandler klær og andre tekstilprodukter forskriftsmessig.

I Norge kan symbolene brukes fritt, men bedrifter som eksporterer til land hvor symbolene er varemerkebeskyttet bør ha lisens.
Se liste over land hvor vaskesymbolene er varemerkeregistrert (Registered Tradrmark).

Norsk Industri er nasjonal komité for GINETEX i Norge, og har derfor fått rettighetene og pliktene med å ivareta GINETEX' interesser i Norge.

Dette gir Norsk Industris medlemmer følgende fordeler:
  • Gratis anvendelse av de velkjente og i flere land varemerkebeskyttede symboler, som ellers krever særskilt betaling av lisens til GINETEX.
  • Adgang til informasjon om korrekt bruk av symbolene samt adgang til de tekniske filene til bruk i det grafiske arbeidet.
  • En øket sikkerhet for at forbrukerne behandler tekstilene riktig.

Bedrifter som ikke er medlem av Norsk Industri og ønsker lisens for bruk av symbolene kan betale en årlig avgift til Norsk Industri.

Mer informasjon:

Om GINETEX

GINETEX er en internasjonal organisasjon med hovedkontor i Paris, som beskjeftiger seg med merking av tekstiler. Formålet med GINETEX er å utvikle og vedlikeholde et system av vaskesymboler, som kan fungere som en felles standard i hele verden. Noe som blant annet skal hjelpe bedrifter i forbindelse med eksport og sikre forbrukertrygghet i et gjenkjennelig universelt system for vaskeanvisning og vedlikeholdsmerking.

Organisasjonen har for mer enn 50 år siden utviklet vaskesymbolene, og i dag har GINETEX rettigheter til symbolene i en rekke land.

GINETEX oppdaterer løpende symbolene, slik at de er i overensstemmelse med den siste teknologiske utviklingen.

GINETEX har mer enn 20 nasjonale komitémedlemmer som representerer tekstilorganisasjoner i de forskjellige landene. I tillegg er noen større motemerker direkte medlemmer i GINETEX.

>  Mer informasjon om GINETEX

Om vaskesymbolene

Vaskesymbolene gir en språkuavhengig ensartet instruksjon til forbrukere og profesjonelle i hvordan klær og tekstiler skal renholdes. Symbolene brukes i milliarder av beklednings- og tekstilartikler verden over. Som tilknytning til symbolene har GINETEX også utviklet et system for miljøvennlig vedlikehold av tekstilere, CLEVERCARE.

I 1991 ble vaskesymbolene registrert som en ISO-standard. Siste versjon er ISO 3758:2012, og informasjon om standarden er sendt ut til tekstil og klesprodusenter, engroshandlere og detaljister verden over. Standardene dekker en omfattende rekke av test og testmetoder, som skal sikre at tekstiler og klær ikke skal skades under vask, tørking, bleking, profesjonell behandling osv.

> Mer informasjon om CLEVERCARE

Har du spørsmål ta kontakt: