Digitale produktpass

Publisert

Standard Norge skal etablere en norsk speilkomite for det europeiske standardiseringsprosjektet for Digitale Produktpass. En speilkomite skal støtte opp under norsk deltakelse og bidra til at norske behov blir ivaretatt i arbeidet.

Et nytt europeisk standardiseringsprosjekt for å lage standarder for digitale produktpass på bakgrunn av et oppdrag (mandat) fra EU-kommisjonen, er i støpeskjeen.

Fremme bærekraftig produksjon

Digitale produktpass skal være en forbrukerinformasjon og i noe grad til profesjonelle kjøpere, og er en viktig del av EUs Green Deal. Dette blir et viktig prosjekt også for Norge og det skal etableres en norsk speilkomité for å støtte opp under norsk deltakelse og bidra til at norske behov blir ivaretatt i arbeidet. Målet med arbeidet er å fremme bærekraftig produksjon og muliggjøre overgangen til sirkulær økonomi, samt gjøre det lettere for forbrukere å ta bærekraftige valg. 


Flere bransjer i Norsk Industri følger arbeidet

Arbeidet med Digitale Produktpass er aktuelt for flere produkter og bransjer, og allerede for Teko og møbelindustrien er dette arbeidet startet opp, og følges av Designindustrien og Teko bransjeforening. Også andre bransjeforeninger i Norsk Industri vil ta opp dette arbeidet etter hvert som bransjene plukkes ut, men først er altså tekstil og møbelprodukter.

Hvis du ønsker å ta del i arbeidet for å sikre at stemmene til forbrukere, brukere eller arbeidstakere blir hørt, kan du lese mer her.

Ta kontakt med prosjektleder Sigridur Thormodsdottir (sth@standard.no) hvis du ønsker mer informasjon eller å bidra i arbeidet. Du kan også kontakte bransjeforeningen din i Norsk Industri.