Norsk Industri

Innhold

Om NRV

Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) er en bransjeforening for renserier og vaskerier i Norge.

NRV byr på medlemsservice av ulik art. Å være en rådgiver og sparringpartner, og å dele informasjon om det som rører seg i bransjen er viktig. Foreningen jobber mot myndighetene for best mulig rammebetingelser for virksomhetene, dette skjer gjerne i samarbeid med Norsk Industri.

I servicen inngår aktiviteter som:
  • Kurs/fagopplæring
  • Konferanser
  • Messereiser
  • Bedriftsbesøk i inn- og utland
Fordeler tilknyttet medlemsskapet i NRV og Norsk Industri

NRV er en bransjeforening i Norsk Industri, en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NRV leier sine sekretariatstjenester fra Norsk Industri. Medlemmer som er tilknyttet både NRV og Norsk Industri har tilgang til spisskompetanse som kommer medlemmene til gode i saker om tariff- og arbeidsgiverspørsmål, samt industri-, nærings- og miljøpolitikk.

For kostnader ved medlemsskap i bransjeforeningen - ta kontakt med Kjetil Tvedt.

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.