Om NRV og medlemskap

Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) er en bransjeforening for renserier og vaskerier i Norge.

NRV byr på medlemsservice av ulik art. Å være en rådgiver og sparringpartner, og å dele informasjon om det som rører seg i bransjen er viktig. Foreningen jobber mot myndighetene for best mulig rammebetingelser for virksomhetene, dette skjer gjerne i samarbeid med Norsk Industri.

I servicen inngår aktiviteter som:
 • Kurs/fagopplæring
 • Konferanser
 • Messereiser
 • Bedriftsbesøk i inn- og utland
Fordeler tilknyttet medlemsskapet i NRV og Norsk Industri

NRV er en bransjeforening i Norsk Industri, en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NRV leier sine sekretariatstjenester fra Norsk Industri. Medlemmer som er tilknyttet både NRV og Norsk Industri har tilgang til spisskompetanse som kommer medlemmene til gode i saker om tariff- og arbeidsgiverspørsmål, samt industri-, nærings- og miljøpolitikk.

Kontingentstrukturen for NRV

Vi tar utgangspunkt i lønnsgrunnlaget i bedriften fra foregående år.  

 • Minimumskontingenten er satt til 3000,-. 
 • A-Medlemmer betaler 0,3% (3 promille) av lønnskostnader opp til 5 millioner kroner.  
 • A-Medlemmer betaler i tillegg 0,2% (2 promille) av lønnskostnader mellom 5-10 millioner.  
 • A-Medlemmer betaler i tillegg 0,02% (0,2 promille) av lønnskostnader mellom 10-50 millioner kroner.  
 • A-Medlemmer betaler i tillegg 0,01% (0,1 promille) av lønnskostnader over 50 millioner kroner.  
 • Maksimal kontingent er 50 000,- kroner.  
 • Leverandørmedlemmer betaler 16 000,-, som fordeles 50/50 mellom NRV og Norske vaskeriers leverandørforening (NVK)  

Spørsmål om kontingent og medlemsskap - ta kontakt med Hilde Løkås.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.