Administrasjon, styre og utvalg i NRV

Besøksadresse:
Næringslivets Hus
Middelthunsgt. 27
0368 Oslo

Postadresse:
Norsk Renseri- og Vaskeriforening
Postboks 7072 Majorstuen
0306 Oslo

Administrative henvendelser

Siri Aarvold, Norsk Industri

Styre

Nytt styre, valgt av generalforsamling fredag 11. mars 2022:

 • Styreleder Mads Clausen, ny 1 år
 • Nestleder Sivert Lian Opdahl, gjenvalgt 2 år
 • Styremedlem Vask, Frank Mengel, ny 2 år
 • Varamedlem Vask, Otto Herrmann, ny 2 år
 • Styremedlem Rens, Knut Skjold Jensen, var ikke på valg (1 år igjen)
 • Varamedlem Rens, Eva Fandal, var ikke på valg (1 år igjen)

Renseriutvalget

 • Knut Skjold Jensen, Perfekt renseri Tromsø
 • Sivert Lian Opdahl, Marthes Renseri, Trøndelag
 • Eva Fandal, Vinderen Rens AS, Oslo

Vaskeriutvalget

 • Mads Clausen
 • Frank Mengel
 • Otto Herrmann,