Administrasjon, styre og utvalg i NRV

Besøksadresse:
Næringslivets Hus
Middelthunsgt. 27
0368 Oslo

Postadresse:
Norsk Renseri- og Vaskeriforening
Postboks 7072 Majorstuen
0306 Oslo

Administrative henvendelser

Kjetil Tvedt, bransjesjef

Hovedstyre

Generalforsamlinga i NRV har valgt nytt styre for 2021. Det nye styret er:

 • Styreleder Kristian Gaasrud, gjenvalgt for 1 år
 • Nestleder Sivert Lian Opdahl ikke på valg, har 1 år igjen
 • Styremedlem Vask Mads Clausen, gjenvalgt for 2 år
 • Varamedlem Vask Frank Mengel. gjenvalgt for 2 år
 • Styremedlem Rens Knut Skjold Jensen, nyvalgt for 2 år
 • Varamedlem Rens Eva Fandal, nyvalgt for 2 år

Renseriutvalget

 • Knut Skjold Jensen, Perfekt renseri Tromsø
 • Sivert Lian Opdahl, Marthes Renseri, Trøndelag
 • Eva Fandal, Vinderen Rens AS, Oslo

Vaskeriutvalget

 • Frank Mengel, Berendsen
 • Kristian Gaasrud, Sentralvaskeriet
 • Mads Clausen, Stil Tekstilservice
 • Kenneth Holm, Hygienisk vask