Norsk Industri

Innhold

Styret i Designindustrien

Styreleder Jon Daniel Nesje

Styreleder
Adm. direktør Jon Daniel Nesje, Wonderland AS
E-post: jon.daniel.nesje@wonderlandbeds.com

Nestleder
CEO Ove Rogne, Northern Lighting AS
E-post: ove@northernlighting.no

Styremedlemmer
Adm. direktør Jan-Trygve Jensen, Hilding Anders Norway AS
E-post: jan.t.jensen@jensen.no

Salgs- og eksportsjef Anders Gravdal, Hardanger Bestikk AS
E-post: abg@hardanger-bestikk.no

Adm. dir. Vibeke Aanning Aarseth, Formfin AS
E-post: Vibeke@formfin.no

Vararepresentanter
Adm. direktør Lars I. Røiri, 1. vara (med møteplikt), SB Seating AS
E-post: lars.roiri@sbseating.com

Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes, 2. vara, Ekornes ASA
E-post: olav.holst.dyrnes@ekornes.com

Adm. dir. Yvonne Michelle Aasbø, 3. vara, Huldresølv AS
E-post: yvonne@huldresølv.no