Modellkontrakter sikrer rettigheter

Kontrakter er ikke noe en skal interessere seg for først når samarbeidet går surt. Designindustriens bransjeforening har modellkontrakter.

Kontraktene er gratis for våre medlemmer!

Norsk Industri har utvikle modellkontrakter for å bedre kontraktsforholdene i bransjen, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustriens bransjeforening.

- Modellkontraktene - som kan fås ved henvendelse til oss - er en service som tilbys gratis til våre medlemsbedrifter, sier Sundet. Utgangspunktet var knyttet til offentlige anskaffelser og det vi oppfattet som ubalanserte kontraktsbetingelser. Vi tenkte at gjennom å utvikle en modellkontrakt så ville den være en mal for kontraktsforhandlinger, og det var derfor viktig å få fram balanserte betingelser i modellkontraktene. Kontraktene ville således kunne være et troverdig redskap for medlemsbedriftene.

- Teko bransjeforening kom for et par år siden inn i samarbeidet om modellkontraktene, sier bransjesjef Kari Rømcke i Teko bransjeforening.

Bransjeforeningene har fått utviklet fem modellkontrakter
  1. Agentavtale
  2. Forhandler- og kjedeavtalene 
  3. Designavtale
  4. Lisens- /leieproduksjonsavtale 
  5. Leveranseavtale for møbler og innredning i det profesjonelle markedet. 

Agent-, forhandler- og kjedeavtale er også oversatt til engelsk og tysk. I samhandling med utenlandske aktører kan gode kontrakter vise seg som en fornuftig forsikring.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!