Spørreundersøkelse: Er norske møbelprodusenter godt forberedt på omstillingen til en sirkulær økonomi?

Publisert

Illustrasjon

Foto: AdobeStock

Er vi i Norge bedre eller dårligere forberedt på den sirkulære økonomien enn produsenter i andre europeiske land? Har vi strategier, aktuelle miljømerker og kunnskap om kommende lovkrav fra EU?

Vi ønsker at så mange norske møbelprodusenter som mulig tar spørreundersøkelsen til FurnCircle om ulike aspekter innenfor sirkulærøkonomi for å gjøre opp status i dag og jobbe sammen for en stadig mer bærekraftig fremtid for vår sektor. FurnCIRCLE er et samarbeidsprosjekt Designindustrien støtter via EFIC, den europeiske bransjesammenslutningen for møbelindustrien.

Ved å svare på 35 spørsmål gjør undersøkelsen det mulig å identifisere hvor bedrifter står på de viktigste bærekraftsområdene (marked, produkter, forretningsmodeller, tjenester, sertifiseringer, retningslinjer). Undersøkelsen er rettet mot produksjonsbedrifter i møbelsektoren. Les mer om FurnCIRCLE her.

- Dette er et verdifullt verktøy for å identifisere hvor vi står med hensyn til overgangen til en mer sirkulær økonomi, både på bransjenivå, landsbasis og bedriftsnivå, sier Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Designindustrien.

Det er første gang at møbelbransjen i Europa går sammen for å måle seg selv på denne måten. - I første omgang kan dette vise oss hvor vi må sette inn støtet og få på plass bedre veiledning, myndighetskontakt og samarbeid. I fremtiden kan vi fortsette å bruke dette til å identifisere industriens fremgang. Jo flere land og bedrifter som deltar, jo bedre blir representasjonen og resultatene" sier Oppen.

Svar på undersøkelsen her

Svarfrist: 24. mai 2024

 

Resultatene fra undersøkelsen vil bli analysert samlet/aggregert for å sikre personvernet til deltakerne og datasikkerhet. Hver respondent vil motta en rapport som sammenfatter resultatene av studien. Rapporten vil også være tilgjengelig på FurnCIRCLE-nettstedet.

Vi oppfordrer alle til å delta og dele undersøkelsen med møbelbedrifter i sitt nettverk.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien