Møbelfakta revisjon 2024

Illustrasjonsbilde

Møbelfakta er et merkesystem for produktkvalitet for møbel- og innredningsprodukter som drives av Norsk Industri Designindustrien. Nå skal kriteriene revideres og vi tar imot innspill.

Møbelfakta er et hjelpemiddel for produsenter, designere, innkjøpere, arkitekter og andre som arbeider med eller skal kjøpe inn møbler. Nå skal kriteriene revideres.

Møbelfaktas kriterier innebærer kvalitetstesting av møbler i akkreditert laboratorium etter europeiske kvalitetsstandarder. Det stilles krav til kvalitetstesting av bord, kontorbord/arbeidsbord, sittemøbler, skole- og barnemøbler, oppbevaringsmøbler, senger og madrasser.

Revisjon

Kriteriene revideres jevnlig og ny revisjon startes opp i januar 2024. I tillegg til gjennomgang av krav til kvalitetstesting og testnivåer vil Møbelfaktas Håndbok oppdateres.

Ta kontakt om du er interessert. Alle medlemsbedrifter av Møbelfakta vil bli invitert til informasjonsmøte og innspillsrunde i revideringsprosessen.

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien