Innhold

Ledende på miljø og kvalitet

For å møte økte miljø- og kvalitetskrav til produksjon og produkter, og for å opprettholde sin ledende rolle på dette og tilhørende felter i fremtiden, startet Designindustrien i 2016 prosjektet «Ledende på miljø og kvalitet». Gjennom ulike former for deltakelse får medlemsbedrifter tilgang til en rekke fora og ulike aktiviteter og verktøy innen miljø, kvalitet og tilhørende områder. Målet er å styrke konkurransekraften til norsk møbel- og interiørindustri gjennom nettverksbygging og økt kompetanse.

Bedriftene som deltar har tilgang til rådgivning innen miljø- og kvalitetsrelaterte tema og det arrangeres blant annet fagdager og temamøter hvor aktuelle bransjesaker blir presentert og diskutert. Gjennom ansettelse av prosjektleder, opprettelse av nye fora og nettverksgrupper, samtidig med en styrking av de eksisterende ordninger og verktøy, har bransjen fått økt kapasitet. Nettverksbygging utenfor medlemsmassen er også en viktig oppgave for prosjektet, som i høyeste grad søker samspill med designere, utdanninger og andre organisasjoner for felles, grønt løft.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!