Ledende på bærekraft og kvalitet

Bærekraft, sirkulær økonomi og kvalitet blir stadig viktigere for norske bedrifter. Kravene øker, og Designindustrien skal gå i front på området. Våre medlemmer får deltatt på ulike utvalg og aktiviteter. Vi tilbyr også bedriftene våre å lage miljødokumentasjon gjennom EPD (Environmental Product Declaration). Den grønne konkurransekraften til Design- og ferdigvareindustrien skal styrkes. Vi tilbyr medlemmene økt kompetanse gjennom nettverksbygging.  

Bedriftene som deltar har tilgang til rådgivning innen bærekraft- og kvalitetsrelaterte tema. Vi arrangerer fagdager og temamøter hvor aktuelle bransjesaker blir presentert og diskutert.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien
  • Ida Oppen
  • Fagsjef for bærekraft og kvalitet