Møbelfaktakrav

Bedrifter som deltar i bransjeforeningens miljø- og kvalitetsprosjektet får rett til å benytte Møbelfaktas logo og får utstedt Møbelfaktas sertifikater, gitt at de oppfyller Møbelfaktas kriterier.

Kriteriene innebærer kvalitetstesting av møbler i akkreditert laboratorium, hovedsakelig etter europeiske kvalitetsstandarder. Sertifikatet er gyldig i 5 år og utsendes for møbler som har en gyldig testrapport som ikke er eldre enn 5 år. Sertifikater som allerede er utsendt og hvor det har kommet en ny standard er gyldig i 5 år i henhold til gammel standard.

Kvalitetskrav i møbelfakta

Kvalitetskravene dokumenterer at møblene er sterke, holdbare og sikre i bruk.
Det stilles krav til kvalitetstesting av følgende møbelgrupper: bord, kontorbord/arbeidsbord, sittemøbler, skole- og barnemøbler, oppbevaringsmøbler, senger og madrasser.


Nedenfor følger kvalitetskravene og standardene som det testes etter:

Bord (gjelder offentlig miljø)

Sikkerhet, styrke og holdbarhet

Testes etter standarden: NS-EN 15372:2016, nivå 2

 • Sikkerhetskrav dreier seg blant annet om at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset og det skal ikke være skjær- eller klemfare ved bruken.
 • Styrke og holdbarhetstesting går ut på å belaste produktet i aktuelle retninger (lengde, tverretning, vertikal belastning og horisontalbelastning), statisk belastning, horisontal og vertikal utmatting, støttest mot bordplaten og falltest.

Overflatens bestandighet

Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013 og NS-EN 12722:2009+A1:2013

 • Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

Glass i møbler

Testes etter standarden: NS-EN 14072:2003

Bord (gjelder privat miljø)

Sikkerhet, styrke og holdbarhet

Testes etter standarden: NS-EN 12521:2015

 • Sikkerhetskrav dreier seg blant annet om at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset og det skal ikke være skjær- eller klemfare ved bruken.
 • Styrke og holdbarhetstesting går ut på å belaste produktet i aktuelle retninger (lengde, tverretning, vertikal belastning og horisontalbelastning), statisk belastning, horisontal og vertikal utmatting, støttest mot bordplaten og falltest.

Overflatens bestandighet

Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013 og NS-EN 12722:2009+A1:2013

 • Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

Glass i møbler

Testes etter standarden: NS-EN 14072:2003

Høye barnestoler (barnemøbler)

Høye barnestoler

Testes mot styrke, sikkerhet, stabilitet, holdbarhet krav etter stadarden: NS-EN 14988:2017+A1:2020

Denne europeiske standarden angir sikkerhetskrav for frittstående barnestoler som hever barn til spisebordhøyde, vanligvis med det formål for å kunne bli matet eller spist. Barns barnestoler er for barn opp til 3 år som er i stand til å sitte uten hjelp. Med unntak av spesielle barnestoler til medisinske formål, gjelder denne standarden for barnestoler for husholdning og ikke-husholdning.

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 1021-1:2014

 • Her blir møbelet testes mot antennelse med glødende sigarett (sigarettesten). Kravet er ingen antennelse i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler).

Knaggrekker (gjelder offentlig miljø)

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 14073-2:2004

Kontorbord/arbeidsbord  (gjelder offentlig miljø)

Målkrav
Testes etter standarden: NS-EN 527-1:2011

 • Det er fastsatt krav til arbeidsflatens bruksareal (minimumskrav), høyde til arbeidsflaten og minimumskrav til benplass.

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 527-1:2011

 • Det stilles krav til at rørender skal være kapslet eller lukket, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling og bruk, m.m. Det stilles også krav til stabilitet. Dette testes ved at belastningen påføres midt på kortsiden (lengderetningen) eller midt på langsiden, 50 mm inn fra bordkanten.

Styrke- og holdbarhet 
Testes etter standarden: NS-EN 527-2:2016+A1:2019

 • Styrke og holdbarhet testes med hensyn til statisk vertikal og horisontal belastning i aktuelle retninger og på aktuelle, mest utsatte steder, utmatting horisontalt og vertikalt, falltest. Det stilles strengere krav til kontorbord/arbeidsbord enn til vanlige bord.

Overflatens bestandighet
Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013 og NS-EN 12722:2009+A1:2013

 • Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

Kontorstoler/arbeidsstoler (gjelder offentlig- og privat miljø)

Målkrav
Testes etter standarden: NS-EN 16139:2013

 • Standarden stiller krav til funksjonsmål og justeringsmuligheter

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 1335-2:2018

 • Det stilles krav til stabilitet og sikkerhet ved bruk.

Styrke og holdbarhet
Testes etter standarden: NS-EN 1335-2:2018

 • Stolene utsettes for statiske og dynamiske belastninger av sete, rygg og armlener. I tillegg funksjonstestes hjul og understell.

Oppbevaringsmøbler (gjelder offentlig miljø)

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 16121:2013+A1:2017

 • Her blir det stilt krav til at komponenter som brukeren kan komme i kontakt med ikke skal ha grader, skarpe kanter, skarpe hjørner eller åpne rørender, bevegelige deler skal ikke kunne løsne, krav til sikkerhetsavstand mellom bevegelige deler, sjalusier (vertikale) skal ikke kunne selvlukke, uttrekkselementer, hyller og skinner, rammer og skuffer skal være utstyrt med stoppere, hyller skal være sikret slik at de ikke glir, faller ut eller beveger seg.

Styrke og stabilitet
Testes etter standarden: NS-EN 16121:2013+A1:2017

 • Her stiles krav til at produktet skal tåle visse belastninger på alle oppbevaringsflater.
 • Det stilles krav til at produktet skal være stabilt, og dette testes bl.a. med gjentagende belastninger på kortside/langside med åpne dører/skuffer.
 • Det stilles også krav til styrke på produktet, og dette testes ved gjentagende belastninger på bl.a. kort- og langside, hyller, hyllebærere/hylleknekter og topplate
 • For veggmonterte enheter kreves at skap og hyller skal tåle en vertikal kraft fra undersiden på minst 100 N uten å falle ned. Det stilles også krav til styrke for monteringsbeslag for skjermvegger og vegger.

Styrke- og holdbarhet
Testes etter standarden: NS-EN 16121:2013+A1:2017

 • Det stilles krav til at hyller og klesstang skal tåle langetidsbelastning. Dette testes ved en viss belastning over 7 døgn.

Styrke- og holdbarhet
Testes etter standarden: NS-EN 16121:2013+A1:2017

 • Det stilles krav til holdbarhet på skuffer og uttrekkselementer. Dette blir bl.a. testet ved gjentagende belastninger (50.000 sykluser). Slag og lukkeprøving av skuffer og uttrekkselementer testes ved belastning på 35 kg og 10 sykler. Hengslet og pinnhengslet dør vertikalbelastes med 30 kg og 10 sykler, horisontal statisk belastning mot åpen dør 80 kg, og 10 sykler. Vertikal sjalusidør testes for holdbarhet med åpne/lukke 20.000 ganger. Klaffer og uttrekksplater testes med vertikal statisk belastning på 250 kg og 10 sykler, holdbarhet uttrekk 20.000 sykler.
 • Mobile enheter testes med rullebevegelse over 1000 mm, 2.000 sykler.

Overflaters bestandighet
Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013 og NS-EN 12722:2009+A1:2013

 • Plater skal bl.a. tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer, fett i ripe i 24 timer, alkohol (48%) og fargende væske (kaffe) i 1 time, tørr varme (85 grader) 15 min. På understellet skal produktet tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer.

Senger og madrasser (gjelder offentlig og privat miljø)

Funksjon
Testes etter standarden: NS-EN 1334:1996

 • Funksjonskravene gir maksimums- og minimumsmål på produktene. Utgangspunktet er produsentens oppgitte mål, og det tillates ikke store avvik.

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 1725:1998

 • Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, rørender lukke eller kapslet, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, sikkerhetsavstanden for å unngå å klemme føtter under bevegelige deler skal være over 100 mm fra gulvet, komplett seng eller stamme skal ikke tippe.

Styrke- og holdbarhetskrav for seng
Testes etter standarden: EN 1725:1998

 • Produktet testes med hensyn til tipping i 4 posisjoner, utmatting og støt.

Styrke- og holdbarhetskrav for madrass
Testes etter standarden: NS-EN 1957:2012

 • Madrassen gjennomgår utmattingstest av fjæringsegenskapene både på kant og på overflate. Dette skjer bl.a. ved at en rull på 1400 Newton (10 N = 1 kg) rulles over madrassen 30.000 ganger.

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 597-1:1995

Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner

 • Her testes sengen/madrassen med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge.

Sittemøbler (gjelder offentlig og privat miljø)

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 16139:2013, NS-EN 16139:2013/AC:2013

 • Rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset. Det skal ikke være skjære- eller klemfare ved innstilling og bruk.
 • Sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 7 mm eller større enn 18 mm. under bevegelse, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse bruker.

Sikkerhet og styrke
Testes etter standarden: NS-EN 16139:2013, NS-EN 16139:2013/AC:2013

 • Her testes møbelet med forskjellige statiske og dynamiske belastninger av bl.a. sete, rygg, seteforkant, fot- og benstøtte, armlener, ørelapp, belastning av ben, støtprøve sete, slagtest rygg, slagprøve på armer, fallprøve, benstøtte.

Stabilitet
Testes etter standarden: NS-EN 1022:2018

 • Stabiliteten testes med hensyn til tipping i aktuelle retninger, med setelodd og belastninger.

Overflatens bestandighet
Testes etter stadardene: NS-EN 12720:2009+A1:2013,  NS-EN 12722:2009+A1:2013

 • Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 1021-1:2014

 • Her testes møbelets tekstiler med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min.

Skolebord og skolestoler (barnemøbler)

Skolemøbler deles inn i 7 størrelseskategorier, fra brukerhøyde 80 - 100 cm (kategori 1) til brukerhøyde oer 185 cm (kategori 7). Belastningskravene er avhengig av hvilken størrelse/klassetrinn møbelet er beregnet på.

Sikkerhet, stabilitet og styrke
Testes etter standarden: NS-EN 1729-2:2023 (tidligere NS-EN 1729-2:2012+A1:2015

 • Det stilles krav til at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling, justering eller sammenslåing.

Sikkerhetskrav til skolestoler

 • Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med ved sitting skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2mm i bevegelses-/kraftretningen, sikkerhetsavstanden mellom deler som kan beveges skal være mindre enn8 mm eller over 25 mm under bevegelse, innstillingsmekanismer skal være utformet slik at skader pga uoppmerksom bruk unngås, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse brukeren.

Funksjonskrav
Testes etter standarden: NS-EN 1729-1:2015

Overflatens bestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 12720:2009+A1:2013

 • Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 1021-1:2014

 • Her blir møbelet testes mot antennelse med glødende sigarett (sigarettesten). Kravet er ingen antennelse i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler).

Brannkrav

Det er i Norge et lovpålagt krav fra myndighetenes side at madrasser og stoppede møbler skal stå imot tenning av ulmende sigarett i samsvar med fastsatte standarder. Møbelfakta stiller de samme brannkravene som norske myndigheter.

NS-EN 1021-1:2014 (eller strengere)
Vurdering av antennelighet av stoppede møbler.
Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett.

NS-EN 597-1:2015
Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner.
Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett.

Tekstilkrav

Tekstiler testes med hensyn til slitasje, pilling/nupping, fargeekthet (lys, tørr, våt) og brann.

Martindale slitasjetest
Testes etter standarden NS-EN ISO 12947-2:2016

Pilling/NUPPING
Testes etter standarden NS-EN ISO 12945-2:2020

Fargeekthet (lys, tørr, våt)
Testes etter standarden: NS-EN ISO 105-B02:2014, NS-EN ISO 105-X12:2016

Brannkrav til tekstiler
Se neste punkt i listen 

Privat miljø
Testet for vanlig bruk:

 1. Slitasje over 20.000
 2. Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest)
 3. Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest)
 4. Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest)
 5. Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest)

Privat miljø
Testet for hard bruk:

 1. Slitasje over 25.000
 2. Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest)
 3. Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest)
 4. Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest)
 5. Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest)

Offentlig miljø

 1. Slitasje over 50.000. *Tilleggskrav: Ved ekstra hard bruk som f.eks. institusjoner, kino eller lign. kan det stilles krav om 80.000
 2. Pilling: 4-5 (5 høyest, 1 lavest). Ullstoffer: 3-4 aksepteres grunnet naturlig, avtakende pilling/loing i begynnelsen av bruksfasen
 3. Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest)
 4. Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest)
 5. Gniekthet våt: 3-4 (5 høyest, 1 lavest)

 

Forbrukerinformasjon om møbelstell og vedlikehold

For å sikre optimal levetid på møbelet må den enkelte leverandørs råd om bruk, stell og vedlikehold av møbelet og ulike møbelmaterialer følges!

Forandring i utseende og forringelse som følge av bruk og slitasje må påregnes på alle møbler. For at møbelet skal ta seg godt ut så lenge som mulig, er det viktig at du tar godt vare på det. Husk at verken møbelhud eller møbelstoffer er selvrensende eller vedlikeholdsfrie.

Sofaer og stoler er de møblene som i størst grad blir brukt. Derfor er det viktig at en har kunnskap om egenskaper og kvaliteter, for å kunne vite hvordan disse på best mulig måte vedlikeholdes og rengjøres. Likevel må du beregne normal slitasje over tid.

Møbelreklamasjoner

Dersom et nytt møbel har en mangel, må du innen rimelig tid gi salgsstedet melding om dette.

Medlemmer i mobelfakta.no

Medlemsbedriftene har gjennom medlemskap i mobelfakta.no forpliktet seg til å miljøsertifisere bedriften/produksjonen,
og miljø- og kvalitetssertifisere møblene de produserer etter gjeldende krav/kriterier i mobelfakta.no.

Sted: Vigrestad
Sted: Sykkylven
logo
Sted: Ikornnes
Svane-logo
Sted: Fetsund
Sted: Oslo
Sted: Ørsta
Sted: Hundeidvik
logo
Sted: Stranda
Sted: Innfjorden
logo
Sted: Snartemo
Sted: Vigrestad
Sted: Stordal
Sted: Sykkylven
Sted: Hovdebygda
logo
Sted: Hundeidvik
Sted: Svelvik
Sted: Hemnesberget
Sted: Greåker
Sted: Stranda
Sted: Stordal
Sted: Våle
Sted: Sykkylven
Sted: Stordal
Sted: Åndalsnes

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien