Korona-krise i industrien

Publisert

Svært mange medlemmer rapporterer om betydelig redusert ordreinngang, flere har helt stopp mens noen få fortsatt har mye å gjøre.

- Tiltakene som myndighetene har satt i verk for å redusere eller utsette korona-smitten har ført til krise for industrien og flere medlemmer. Tiltakene er i første omgang bra, men det tar for lang tid å iverksette dem og fortsatt uavklart om noen av betingelsene. Vi ser nå at det i tillegg trengs tiltak som gjør at vi ikke sitter igjen med økt gjeld og betydelig svekket konkurransekraft når dette er over, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien.

> Se tiltaksforslag for Designindustrien her

På grunn av den alvorlige situasjonen hadde styret i Designindustriens bransjeforening ekstraordinært styremøte lørdag 14. mars, hvor vi vedtok våre første krav til tiltak, sier bransjesjefen. Se vårt innspill her. (eget vedlegg) Vår bransje treffes raskere enn andre bransjer, siden vi normalt har kortere ordrereserver og selger mer mot konsumentene.

På denne siden finner du myndighetenes tiltak, vår veiledning og kontaktinfo til våre eksperter

Vi er i kontakt med mange medlemmer, og bare ta kontakt med oss, sier Egil Sundet. Det er nå klart at arbeidsgiveravgiften og merverdiavgiften på neste forfall er utsatt. Det beste grepet så langt er at permitteringsreglene er endret slik at arbeidsgiverperioden bare blir på 2 dager og de ansatte for full lønn i hvert fall om lag opp til 6G.

Nye lån og refinansiering

Regjeringens 100 mrd. kr til lån og garantier er bra, men skal de komme til nytte er det avgjørende at det lempes på lånekravene (covenants), sier bransjesjef Egil Sundet. I situasjonen nå opplever bedriftene fall i omsetning og lønnsomhet, og trenger refinansiere gjeld og øke lån for å ha likviditet i en tid da både ordrer tørker inn og sikkerheten for fordringer svekkes.

Norsk Industri forventer at bankene lemper på sine covenants krav, og at dette er tydelige forutsetninger for utlånene og garantiene som staten her stiller gjennom denne ordningen. Hvis ikke vil denne ordningen ikke kunne komme til nytte for bedriftene som nå er i store problemer fordi markedet er lukket ned eller som en følge av dette har gitt en stor nedgang i ordrene. Staten må bære denne risikoen inntil markedene igjen kommer i et normalleie.

Må komme flere tiltak

Både bransjeforeningens innspill og Norsk Industris undersøkelse 17. mars viser at myndighetenes tiltak til nå ikke er nok. På en dag svarte 1/3-del av medlemmene om situasjonen, se resultater fra undersøkelsen her og forslag til tiltak.

På basis av dette har vi bedt om at arbeidsgiveravgiften for mars og april nulles ut, sier Egil Sundet. Norsk Industri understreket også behovet for at de 100 mrd kr i lån og garantier blir utformet slik at lånekravene lempes på, og Norsk Industri vil komme med nye krav.

Ta kontakt med oss har du innspill eller har spørsmål, sier Egil Sundet.