Doblet eksport fra ferdigvareindustrien

Publisert

Bransjesjefer for henholdsvis Designindustrien og Teko, Egil Sundet og Kari Rømcke.

Bransjesjefer for henholdsvis Designindustrien og Teko, Egil Sundet og Kari Rømcke.

Norsk Industri lanserte veikart for Design, merkevare og ferdigvareindustri. Denne industrien er stor og har i 2016 en produksjonsverdi på 121 mrd kr. Visjonen i veikartet er å doble andelen sektoren utgjør av norsk eksport innen 2030.

- Denne sektoren har vært underkommunisert, men er viktig for Norge, sa adm. direktør Stein Lier-Hansen da veikartet ble presentert på et møte i Oslo 18. janur. FOTO: Norsk Industri.

Ferdigvareindustrien skiller seg fra andre industrisektorer i Norge, ved at den ikke er basert på naturgitte fortrinn. 

- Denne sektoren har vært underkommunisert, men er viktig for Norge, sa adm. direktør Stein Lier-Hansen da veikartet ble presentert på et møte i Oslo 18. janur.

Det er flere bransjer i Norsk Industri som står bak veikartet, og arbeidet har blitt ledet av bransjesjefene Kari Rømcke og Egil Sundet.

> Veikart for design, merkevare og ferdigvareindustri

> Presentasjon fra lanseringen av veikartet

Visjon og beskrivelse av sektoren

Design, merkevare og ferdigvareindustrien har 60.000 ansatte og en produksjonsverdi på 121 mrd. kroner i 2016. Halvparten av produksjonen eksporteres fra de 7.700 bedriftene som er registrert i næringen.

- Dette gjør ferdigvareindustrien til en av de viktige eksportsektorene i Norge, sier Egil Sundet. Det har også vært en fin vekst i eksporten fra 1990 til i dag, som er den perioden vi har hentet statistikk på.

Ferdigvareindustrien har sin styrke fra erfaringsbasert kompetanse innen design, merkevarebygging og avansert produksjon. - Basert på utvikling av unike produkter har industribedriftene bygget en effektiv produksjon og merkevare, og i dag er de fleste av Norges mest kjente internasjonale merkevarer som blant annet Jotun, Ekornes, Jøtul og Swix innen ferdigvareindustrien, sier Sundet.

- Design og produktutvikling er bærebjelken for denne industrien i dag, og er hoveddriveren for utvikling av bedriftene, og dette er viktig å stimulere sektoren til, sa bransjesjef Kari Rømcke. - I et høykostnadsland som Norge har ferdigvareindustrien vært nødt til å utvikle en avansert produksjon, og den 4. industrielle revolusjonen gir nå ytterligere muligheter for enda mer effektiv produksjon og digitalisering både i produksjon og mot kunden, påpekte Kari Rømcke. 

- Ny teknologi og automatisering gjør produksjon i Norge mer lønnsomt. Digitalisering muliggjør nye forretningsmodeller og utfordrer dagens distribusjon, sier Rømcke. Noen bedrifter ligger langt fremme, men det er strekk i laget. Vi ser også at arbeidet med kontinuerlig forbedring/LEAN er en suksess, og i Sverige har man satset betydelig på dette.

- I dag utgjør sektoren 6 prosent av Norges vareeksport, mot en fjerdedel i våre naboland, og det er denne andelen vi mener vi kan fordoble til 2030 forutsatt at noen virkemidler forsterkes og nye blir etablert, sier bransjesjef Egil Sundet. En eksportutviklingsordning er et sentralt virkemiddel vi etterlyser.

Veikartets forutsetninger for vekst

Veikartet peker på forutsetninger som kreves for å nå visjonen om en dobling av sektorens størrelse og stå for 12 prosent av Norges vareeksport. De viktigste er;

  • Løfte design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring for Norge. Viktigste virkemiddel er en ny eksport-utviklingsordning som bidrar til risikoavlastning, særlig for små og mellomstore bedrifter, ved etablering i nye eksportmarkeder.
  • Stimulere til økt industriproduksjon i Norge gjennom investeringstilskudd og programmer innen design- og produktutvikling, mer avansert produksjon, produktivitet og bygging av sterke internasjonale merkevarer, og ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri og råvareindustri.
  • Avansert «nedstrøms» forskning og utvikling innen merkevare, «go-to market», design og digitalisering må prioriteres høyere innen ordninger som BIA og i akademia.
  • Rammebetingelser for norske eiere må likestilles med utenlandske for å sikre økt kapitaloppbygging til investeringsprosjekter i industrien.
  • Bruke offentlig innkjøpspolitikk mer aktivt enn i dag ved å stille strengere krav til miljø, kvalitet og innovasjon.

> Se alle våre veikart her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!