Norsk Industri

Innhold

Styret i Maritim bransjeforening

Leder
Ove H. Wilhelmsen, Wärtsilä Ship Design Norway AS

Nestleder
Frode Klokk, Vard Group AS

Styremedlemmer
Torbjørn Bringedal, LMG Marin AS
Lene Trude Solheim, Ulstein Group AS
An-Magritt Tinlund Ryste, Kongsberg Maritime AS
Geir Bjørkeli, Corvus Energy AS
Knut Andresen, Brunvoll AS
Anders Stoltz-Rasmussen, Blokken Skipsverft AS

Valgkomité
Kjersti Kleven, Myklebust Verft AS
Sigmund Sørensen, Polarkonsult AS
Tor S Andersen, CCG Corporation AS