Styret i Maritim bransjeforening

Leder
Geir Bjørkeli, Corvus Energy AS

Styremedlemmer
Tor Øyvin Aa, Brødrene Aa AS (nestleder)
Torbjørn Bringedal, LMG Marin AS
Mikael Johansen, Multi Maritime AS
An-Magritt Tinlund Ryste, Kongsberg Maritime AS
Øystein Matre, Westcon Yards

Anders Stoltz-Rasmussen, leder av Verftsringen i Nord-Norge
Knut Andresen, Brunvoll AS (leder av Innovasjonsutvalget)

Valgkomité
Kjersti Kleven, Myklebust Verft AS
Sigmund Sørensen, Polarkonsult AS
Tor S Andersen, CCG Corporation AS