Norsk Industri

Innhold

Innovasjonsutvalget

Behovet for økt forståelse for forskningens betydning og større FoU-bevilgninger til maritim forskning er derfor en viktig oppgave for Innovasjonsutvalget.

Utvalget vil også bidra til å skape forståelse for forskningens betydning for maritim konkurranseevne ovenfor myndighetene.

Innovasjonsutvalget samarbeider med Norges Rederiforbund, DNV og Marintek.

Innovasjonsutvalgets medlemmer
  • Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde
  • Nils Albert Jenssen, Kongsberg Maritime AS, Kongsberg
  • Rune Garen, Rolls-Royce Marine AS, Ulsteinvik
  • Odd Moen, Siemens AS, Trondheim
  • Stig Sandanger Riise, Vard Group AS, Ålesund
  • Edmund Tolo, Fjellstrand AS, Omastrand