Første ordinære årsmøte i Kraftforedlende industri avholdt

Publisert

Årsmøte i bransjeforeningen Kraftforedlende industri

Deltakere på årsmøtet i bransjeforeningen Kraftforedlende industri. F.v,.: Per Gunnar Leversen (Omya Hustadmarmor), Knut Harald Bakke (Borregaard), Tore Hansesætre (Norske Skog), Ole Løfsnæs (Alcoa), Knut Sunde (Norsk Industri), Jeanette Iren Moen (Norsk Industri), Jostein Fidje (REC Solar), Bjørn Kolbjørnsen (Eramet), Tor Lindstad (Ranheim Paper & Board), Helge Aasen (Elkem). Foto: Norsk Industri

8. juni ble det første ordinære årsmøtet i bransjeforeningen Kraftforedlende industri avholdt etter at foreningen ble stiftet i 2022.

Etter oppstarten for et år siden har antall medlemsbedrifter mer enn doblet seg, og består nå av nærmere 30 foretak med virksomheter fordelt over hele landet.

Prioriterte saker i styret har det siste året vært blant annet:

 • Energikommisjonens rapport
 • Økt kraftproduksjon og tilgang til kraft og nett til konkurransedyktige priser
 • CO2-kompensasjon
 • Enova
 • Opprinnelsesgarantiordningen
 • Tiltak for utslippsreduksjoner

Bransjeforeningens saker og synspunkter er tatt opp i dialog med politikere, embetsverk, virkemiddelapparatet og i relevante høringsinnspill fra Norsk Industri.

Nytt styre

Følgende styre ble valgt på årsmøtet:

 • Bjørn Kolbjørnsen, Eramet (leder)
 • Nils Gjelsten, Glencore (nestleder)
 • Helge Aasen, Elkem
 • Rodney Ishak, Inovyn
 • Ole Løfsnæs, Alcoa
 • Lars Røsæg, Yara
 • Susanne M. Nævermo-Sand, Celsa

Varamedlemmer:

 • Thorbjørn Halland, Wacker Chemicals Holla
 • Tore Hansesætre, Norske Skog
 • Per-Gunnar Leversen, Omya Hustadmarmor

Valgkomite:

 • Håvard Moe, Elkem
 • Geir-Henning Wintervoll, Finnfjord
 • Nils Eirik Stamland Inovyn

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!