Kompetanse

Fagene våre (Industrimalerfaget, Isolatørfaget og Stillasbyggerfaget) inngår i utdanningsløpet for Bygg- og anleggsteknikk


Industrimalerfaget

Industrimalere har som sin hovedoppgave å utføre korrosjonsvern på stål, metall og betong i ulike miljø. Hovedtyngden av faggruppen er knyttet til arbeid innenfor tyngre verkstedindustri i Norge. Det stilles stadig større krav til korrekt overflatebehandling av stålkonstruksjoner og detaljer. Industrimalerfaget har vokst i takt med den industrielle utviklingen og faget passer godt for utøvere av begge kjønn. Det er et spennende yrke med store muligheter for videreutvikling.

 Det vil i fremtiden være et stort behov for kvalifiserte industrimalere for å vedlikeholde store industrianlegg både offshore og på land.

Bli industrimaler - ta utfordringen!

Isolatørfaget

Isolatørfaget - Et allsidig fremtidsrettet yrke. Et svært viktig fag innen energisparing i industri og næringsbygg. Isolatøren jobber med isolering av rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- gass installasjoner, skipsverft og i næringsbygg.Isolatørfaget er for deg som liker vekslende og krevende arbeide, hvor du ofte opplever nye arbeidssteder.
Med økende krav til fagbrev innen bransjen mener vi at utsiktene til jobb etter ferdig utdannelse er gode.

Bli isolatør – ta utfordringen!

Stillasbyggerfaget

Faget går i korthet ut på å bygge atkomst og sikre arbeidsplasser for andre fagkategorier. Det innebærer fysiske og psykiske utfordringer ved arbeid både på bakken og i høyden. Beregning og tegning av stillas er en del av faget. Faget inneholder bl.a. å beregne tunge løft og understøttelse, samt tildekking av stillas.
Samfunnet og myndighetenes krav til sikker arbeidsplass blir stadig strengere. Det er derfor viktig at både montør og bruker av stillaset er trygg på at stillaset fyller kravene til en sikker arbeidsplass.

Stillasbyggeren arbeider innen landbasert industri, men også innen skipsbygging og oljevirksomheten. Arbeidet foregår på vekslende steder. 

Bli stillasbygger – ta utfordringen!