Stor oppslutning om Støtvig-seminaret

Publisert

Støtvig-samlingen for Grafisk bransjeforening Øst er definitivt etablert som vårens sentrale begivenhet i Grafisk bransjeforening Øst. Sist uke var nærmere 40 medlemmer av regionforeningen samlet til faglig inspirasjon og årsmøte i usedvanlig vakre omgivelser. Helge Gabriel Lundeby, Lundeby & Co ble gjenvalgt som leder av Øst.

Stemningen under samlingen var upåklagelig. Vår pensjonerte advokat Bjørn Moen, som for øvrig leder bransjeforeningens seniorgruppe, utfordret med en quiz med grafisk profil, og lagene konkurrerte etterpå i en bowlingturnering. Fagprogrammet ble ledet av bransjesjef Kari Rømcke.

Valgene

På tampen av fagseminaret ble det avholdt årsmøte for Grafisk bransjeforening Øst. Helge Gabriel Lundeby, Lundeby & Co Bokbinderi ble gjenvalgt som leder, Lars Christoffersen, HG Media rykket opp til nestleder. Øvrige styremedlemmer er Elin Hanssen, Bokbinderiet Johnsen, Einar Simensen, Hamar Media, Anita Frøland Stølan, Andvord Grafisk og Vidar Elfving, Elfving Bokbinderi. Varamedlem er Daniel Hauksson, Zoom Grafisk.

Less is more

Det var ikke første gang Svein Moe Ihler fra Industrial Printing Solutions, Canon Norge tok for seg den teknologiske utviklingen for grafisk bransje, på Støtvig. Han dro forsamlingen gjennom de mange løsningene som Canon-systemet har utviklet. Trendene er høyere kvalitet, bredere, raskere og større. Bransjens kompetanse på papir byr også på mange nye muligheter for å bygge broer til det digitale, gjennom for eksempel AR. Han viste at digitale produksjonsmodeller gjør det mulig å personifisere, bygge bro til landingsside på nett og skape adferdsgenerert innhold.

Svein hadde med seg et spesielt bokverk: Dusty. Innholdet viser hvordan man nå kan gjenskape gamle tapeter, kombinert med QR-koding og AR. Innholdet bygger på klassisk interiør fra historiske bygninger i Norge, tapet trykt på ColorWave 700/ONYX og skåret på FOTOBA. Boken er i salg nå.

- Automatisert produksjon er og blir den viktigste faktoren for grafisk industri. Tidsforbruket med personalkostnader er en av de mest betydelige kostnadsdriverne i industrien, sa Svein Moe Ihler som anbefalte roboter kombinert med "auto pilot", "Eye in the Sky".

HELT HJEM

Dette selskapet som har tatt arven etter avisbudene videre inn i en moderne tid, distribuerer fortsatt aviser for de store medieselskapene, men så mye, mye mer. Syv dager uken er de på farten og leverer alt fra bakevarer til produkter som den enkelte husstanden har kjøp på netthandel. Elinor og Leif -Kristian fra viste hvilke muligheter som ligger i dette store distribusjonsnettverket for grafiske bedrifter over hele landet. Dessuten er det lagerkapasitet i systemet.

GDPR – Personvern

En Kahoot-øvelse satte Støtvig-folket i personvernstemning da advokat Sunniva Berntsen fra Norsk Industri gjennomgikk de viktigste elementene i EUs nye personvernforordning som trer i kraft 25. mai. Grafisk bransjeforening holder eget kurs for sine medlemmer om dette viktige temaet som konsekvenser for alle virksomheter. Dato for kurset er 7. juni, klokken 12:30 -16:00, og det arrangeres i Oslo.

GDPR er en betegnelse som vi blir etter hvert bedre kjent med. Det er et felles regelverk for Europa som skal styrke den europeiske borgers rettigheter. Forordningen skal gjøre det lettere å utveksle personopplysninger over landegrensene og styrke tilliten til digitale tjenester. Men følger man ikke bestemmelsene venter store bøter.

  • 10 mill euro / 2 prosent av global omsetning – høyeste beløp av de to
  • 20 mill euro / 4 prosent av global omsetning – høyeste beløp av de to

Alle bedrifter vil få krav om å dokumentere virksomhetens internkontroll for hhv: personopplysninger og datasikkerhet.

Bedriften må ha rutiner for å imøtekomme henvendelser om innsyn i personopplysninger, ha rutiner for sletting og rutiner for hva som skal gjøres dersom data kommer på avveie.

Alle som driver en virksomhet har plikt til å sette seg inn i forordningen og gjennomføre de tiltak den beskriver. Derfor er kurset i juni sterkt å anbefale. Norsk Industri har utarbeidet maler for dokumentasjon som du finner på https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/personopplysningsverktoy/innforing/

EBS

Leif Ottesen fra EBS holdt et innlegg med mange gode historier, og med en god del nyttig informasjon om fremtidens grafiske bedrifter i en digitalisert verden. Han snakket om bransjeglidning og om ukjente konkurrenter som dukker opp, om m kunden som har mer kunnskap om pris og produkt.

Reklamehuset Wera

Salgs- og markedsføringssjef Hugo Stensrød Pedersen i Reklamehuset Wera, Porsgrunn hadde som sitt slagord: Make print sexy again! Reklamehuset Wera er et reklamebyrå med eget trykkeri. Selskapet ble etablert allerede i 1895. De har markert seg som et selskap med en meget aktiv og profesjonell markedsføringsstrategi, og tok byrårollen for å møte stadig flere utfordringer fra kundene. Wera tar i bruk alle tilgjengelige kanaler på papir og på nett. – Synes du ikke – så eksisterer du ikke. Det beste sted å gjemme seg er på side to av Google Search, sa Hugo.

Konjunkturene

Sindre Finnes fra Norsk Industri tok et ørneblikk på verdensøkonomien og tok pulsen på Norge.

Hans innledende oppsummering var at verdensøkonomien får sitt beste år siden 2010 – avhengig av politikken i USA. Fortsatt svak krone og lave (men stigende) renter. Tre lønnsoppgjør på linje med eller lavere en konkurrentlandene, nedgang i reallønnen i 2016. Forbedrede rammebetingelser; lavere selskapsskatt, redusert formuesskatt og fjerning av eiendomsskatt på maskiner. Men det er  lave investeringer i næringsvirksomhet og et behov for flere private jobber.

Når det gjelder grafisk industri viser statistikken de siste tre, fire årene en høyere verdiskapning per ansatt, selv om omsetningen per ansatt synker noe.

Rammebetingelsene for næringslivet er også bedret de siste årene: Alminnelig selskapsskatt er senket fra 28 % i 2013 til 23 % i 2018, Det betyr ti milliarder kroner (brutto) for næringslivet,

Ytterligere fem-seks milliarder kroner i redusert formuesskatt på arbeidende kapital, men inntektene fra formueskatten uendret fra 2013-2017, og økt formuesskatt til kommunene. Om lag ti milliarder kroner årlig til økt utbygging og vedlikehold av vei og bane. Fem milliarder kroner til næringsrettet forskning, i tillegg til generelt økte forskningsbevilgninger. Videre tas arbeidende kapital (maskiner og produksjonsutstyr) ut av grunnlaget for eiendomsskatt innen 2025.

Trykt i Norge

Over 40 bedrifter i Grafisk bransjeforening benytter nå muligheten til å merke sine produkter med kvalitetsstempelet "Trykt i Norge". Merket signaliserer at produktet er kortreist og produsert av en miljøbevisst, seriøs norsk grafisk bedrift. Flere kunder har åpnet for å legge dette merket inn på sitt produkt.

Om kort tid lanseres en egen landingsside for "Trykt i Norge" med all nødvendig informasjon og kundeargumentasjon.

Neste København

Årets landsmøte for Grafisk bransjeforening arrangeres i København 6.-8. september. Det er første gang i nyere tid at landsmøtet arrangeres i utlandet. Det blir lagt opp til et spennende program med bedriftsbesøk og et solid fagprogram. Mer informasjon om arrangementet kommer etter påske. Med merk av i kalenderen allerede nå!

 Presentasjoner fra Støtvig:

Sindre Finnes: Økonomi og Industri

Kari Rømcke: Veikart for ferdigvareindustrien

Hugo Pedersen: Markedsføring i grafisk bedrift

Sunniva Berntsen: Personvernforordningen

Leif Ottesen: Fremtidens grafiske bedrifter

Pål Stensaas: Trykt i Norge