HBO Novaprint tar Trykt i Norge videre

Publisert

Stafettpinnen for Trykt i Norge-kampanjen går fra Fjuz til HBO Novaprint. Det utmerkede arbeidet som Fjuz har utført siden lanseringen av kampanjen, skal videreføres med enda større vekt på medlemmenes muligheter og innsats.

Grafisk bransje har de siste årene blitt kraftig utfordret på flere områder. Overgang til digitale løsninger og betydelig konkurranse fra utlandet.

I arbeidet med å forebygge konkurransen har Grafisk Bransjeforening skapt merket Trykt i Norge hvor tanken er å bevisstgjøre kundene om verdien av å trykke sine produkter i Norge. Det er utviklet nettside, profilmateriale, filmer med mer i denne kampanjen som ble lansert i mai 2020. Merket er godkjent av Patentstyret som et Fellesmerke. Det er klare retningslinjer for hvem som har lov til å benytte merket på sine produkter.

Fremoverlent

HBO Nova Print AS har vunnet anbudet om å dra markedsføringen av Trykt i Norge-merket videre det neste året.

- Vi går engasjert og ydmykt til oppgaven, og er proppfulle av ideer og tanker om hvordan vi ønsker at Trykt i Norge-merket skal markedsføres. Vårt mål er å få alle medlemsbedriftene i Grafisk Bransjeforening enda mer fremoverlent opp mot sine kunder, og samtidig få engasjert markedet og kundene våre i merket og skape et ønske om å få bruke Trykt i Norge-merket. Vi ønsker å bygge satsingen videre på allerede eksisterende materiell, men gjerne dra markedsføringen enda litt nærmere sluttbruker/kunde – slik at vi får skapt etterspørsel etter merket, sier Hilde K. Ingvaldsen
Grafisk design / Grafisk rådgiver, HBO Nova Print AS

Gleder seg

H.B.O Nova Print AS har mange års erfaring i grafisk bransje – og har et sterkt ønske om å gjøre vårt arbeid mer interessant og spennende, både for kunder, men også med tanke på rekruttering av arbeidskraft. Hos oss skal Hilde Ingvaldsen og Irene Flatnes Haldin være ansvarlig for å gjøre Trykt i Norge-merket enda mer attraktivt. Begge med solid kunnskap og stort engasjement for grafisk bransje. Vi er stolte over å få dette viktige oppdraget fra Grafisk Bransjeforening, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet.

Først og fremst vil HBO Novaprint kartlegge for å vite hva medlemmer i Grafisk bransjeforening vet om Trykt i Norge. Hva fungerer, hva kunne vært bedre? Når brukes kvalitetsmerket? Slik vil de også bli bedre kjent med medlemmene våre, og skaffe verdifull informasjon vi tar med oss videre.

HBO Novaprint mener trykkerier, byråer og kunder bør bli enda mer bevisste på Trykt i Norge, og forsøke å skape en stolthet til både faget og merket. De ønsker å løfte fagarbeidere opp og frem, sammen med kunder som velger Trykt i Norge.