BI-studenter tar ballen - fremmer Trykt i Norge

Publisert

Banner hvor det står Trykt i Norge - kampanje for grafisk bransje

Foto: Norsk Industri

Fire BI-studenter som utdanner seg inne digital kommunikasjon og markedsføring er engasjert av Grafisk bransjeforening til å synliggjøre grafisk produksjon og Trykt i Norge blant annet i sosiale medier.

Viktige tema er:

  • Hva produserer norske grafiske bedrifter?
  • Nytt fokus på rekruttering av motiverte, nye medarbeidere til grafisk bransje.
  • Hvorfor trykke i Norge og bruke norsk grafisk kompetanse?

Dette spennende prosjektet, som er et ledd i strategiarbeidet i bransjeforeningen, starter med en pilot som omfatter grafiske bedrifter på Østlandet, og skal omfatte flere bedrifter som vil delta i andre deler av landet, i løpet av 1. halvår 2024.

Det er ikke planlagt markedsføring av det respektive trykkeri som deltar i denne fasen, men mer ha søkelys på arbeidsoppgaver og prosesser, hvor studentene setter seg selv i ulike arbeidssituasjoner, profilert med Trykt i Norge klær.

De viktigste kanalene blir Instagram og TikTok. Ungdom er en viktig målgruppe. Ulike yrkesskoler vil også være viktige målgrupper, her vil foreningen jobbe med å knytte kontakt med ulike lærere for planstyrt utplassering for VK1 og VK2 elever.

Studentene skal samarbeide med Trykt i Norge-teamet og vil holde styret oppdatert i prosjektet. De konkrete planene for arbeidet tar form alt nå i starten av november.

Blant annet skal de visualisere hva Trykt i Norge er: De skal snakke med folk som arbeider i bedriftene om arbeidsoppgaver og teknologi. Noen innslag vil også omfatte miljø. Hva gjør Trykt i Norge miljøvennlig? Hvilke miljøgevinster er det ved å trykke i Norge?

Vårt hovedmål er:
  • å få flere interessert i grafisk industri og forstå de ulike rollene i grafisk virksomhet.
  • å nå ut blant ungdom på vei ut i arbeidslivet og andre som kan tenke seg å utvikle kompetanse innen denne industrien, men som kanskje har en annen yrkesbakgrunn i dag.
  • Samt, selvfølgelig, å oppnå vekst i trykkoppdrag i det norske markedet, skriver studentene i sin prosjektbeskrivelse.

Oppdateringer i denne saken vil bli delt med foreningens medlemmer fremover og meld gjerne interesse for å bidra med å vise ett så bredt og spennende bilde som mulig av vår fantastiske bransje

> Trykt i Norge

 

Portrett