Ny sirkulær økonomipakke i EU

EU-kommisjonen la frem en ny sirkulær økonomipakke 30. mars

EU-kommisjonen har som mål å gjøre bærekraftige produkter og tjenester til normen i Europa. EUs nye produktpolitikk for å oppnå dette målet er beskrevet i en egen meddelelse.

Les mer om EU-kommisjonens nye sirkulær økonomipakke her

Det foreslås en revisjon av EUs økodesign-direktiv med innføring av nye krav til dokumentasjon av produktegenskaper som f.eks. levetid, resirkulerbarhet, ombrukbarhet og innhold av resirkulerte råvarer. De konkrete dokumentasjonskravene til ulike vil imidlertid måtte utvikles og fastsettes i egne rettsakter eller standarder. EU-kommisjonen vil også legge til rette for innføring av såkalte digitale produktpass. Disse produktpassene skal inneholde den viktigste miljøinformasjonen om et produkt.

Byggevarer reguleres gjennom en egen forordning, som også foreslås revidert. Den nye byggevareforordningen vil, i likhet med økodesign-direktivet, inneholde nye krav til dokumentasjon.

Det er lagt frem en egen strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler i en sirkulær økonomi. Tekstiler er således en prioritert produktgruppe i EUs nye produktpolitikk. Norsk Industri og Fellesforbundet har utarbeidet et eget posisjonsnotat for bærekraftig produksjon av tekstiler.

Endelig foreslås det nye regler for å sette forbrukere bedre i stand til å velge miljøvennlig produkter. Dette innebærer bedre informasjon om produkters miljøegenskaper ved salg og markedsføring.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen