Nytt posisjonsnotat for tekstilindustrien

Publisert

Bilde fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk. Foto: Ricardofoto

Fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk. Foto: Ricardofoto.

Norsk Industri og Fellesforbundet har utarbeidet et posisjonsnotat som beskriver nødvendige virkemidler for å få til mer bærekraftig produksjon og forbruk av tekstiler.

Fellesforbundet og Norsk Industri mener at virkemiddelbruken i Norge og i EU må stimulere til produksjon og bruk av tekstiler og klær av høy kvalitet, lav miljøbelastning og med lang levetid.

Dette vil gi reduserte mengder tekstilavfall.

Last ned posisjonsnotat tekstiler

Norsk Industri og Fellesforbundet vil blant annet invitere myndighetene til dialog om inngåelse av en miljøavtale. En miljøavtale kan bl.a. inneholde felles mål og tiltak for å redusere overforbruk av tekstiler og klær, samt å redusere avfallsmengdene. Det er knyttet betydelig markedsrisiko til prosjekter innen sirkulær økonomi og sirkulære verdikjeder. Dette tilsier at sirkulær produktutvikling, blant annet når det gjelder tekstilprodukter, må få langt større plass i det næringsrettede virkemiddelapparatet. I tillegg må vektlegging av miljø-, kvalitet, egnethet og levetid ved offentlige innkjøp av tekstiler styrkes.

Fellesforbundet og Norsk Industri vil følge EUs arbeid med utvikling av metodikk for miljøfotavtrykk og innføring av digitale produktpass og spille inn erfaringer knyttet til levetid og egnethet for ulike tekstil- og klestyper.

Fellesforbundet og Norsk Industri mener at utvidet produsentansvar ikke er et godt virkemiddel for tekstilprodukter. Tekstiler er et produktområde som vil være blant de aller mest kompliserte for innføring av utvidet produsentansvar. Andre tiltak som omtales i posisjonsnotatet vil være bedre egnet til å stimulere til produksjon og bruk av høy-kvalitets tekstilprodukter med lav miljøbelastning. Dersom fremtidige EU-regler skulle kreve et utvidet produsentansvar for visse typer tekstiler bør det legges opp til en mest mulig enkel gjennomføring som utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen.