Spennende tider i Mo i Rana

Publisert

Bedriftsbesøk til Mo i Rana

Fra besøket hos Elkem. Fra v. Eivind Sorsell (Elkem), Hans-Martin Møllhausen (Norsk Industri) Nora Køber Garvoll (Norsk Industri), Frode Johan Berg (Elkem) og Carla A.M. Botten Verboven (Norsk Industri). Foto: NHO

Norsk Industri og NHO var mandag 22. mai på bedriftsbesøk til industribyen Mo i Rana. Under besøket var det omvisning hos bedriftene Freyr og Elkem som var på agendaen.

Dagsbesøket startet hos Elkem, som nylig ble verdens første karbonfangstpilot for smelteverk. Etter at Elkem etablerte seg i Rana, har de sørget for påfyll av viktige ressurser i verksledelsen. Elkem Rana-anlegget er basert på fornybar vannkraft og energigjenvinningen utgjør ca. 30 % av elektrisitetstilførselen.  
 
Utvalgsarbeid på elektrokjemisk overenskomst er i gang. Og fra workshopen i november ble teksten om utvalgsarbeid i protokollen fra tariffoppgjøret 2022 gjennomgått, og der ble det arbeidet med hvordan en skal følge opp dette videre. Lokale parter skal utrede og vurdere om lokale sanksjonsmuligheter kan gjennomføres i den enkelte bedrift ifm. uenighet i lokale lønnsforhandlinger.(Les mer om det her)  Besøket til Elkem var svært nyttig, og det er alltid interessant å være i dialog med bedrifter på arbeidsplassen deres.

Deretter gikk turen videre til Freyr. Det er Norges første batterifabrikk, og åpningen tidligere i år markerte et startskudd for en viktig framtidsnæring for landsdelen. Under Freyr besøket ble det omvisning på Customer Qualifcation Plant (CQP). 
 
Vi takker både Elkem og Freyr for besøket. 
 
Fra Norsk Industri deltok direktør Carla A.M. Botten-Verboven, advokat Hans-Martin Møllhausen og advokat Nora Køber Garvoll. NHOs representant var forhandlingsdirektør Jon. F. Claudi. Fra Elkem var HR-sjef Eivind Sorsell og verkssjef Frode Johan Berg til stede. Freyr hadde med seg fabrikksjef Thomas Bergan og konserndirektør Tove Nilsen Ljunquist.