Utvalgsarbeidet på elektrokjemisk overenskomst er i gang

Publisert

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og Adminstrerende direktør Stein Lier-Hansen taler til representantene i salen.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og Adminstrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri innledet Workshopen. Foto: Norsk Industri

I årets tariffoppgjør ble det enighet om å iverksette et utvalgsarbeid på elektrokjemisk overenskomst, og en del av utvalgsarbeidet er en lokal utredning. Norsk Industri inviterte medlemsbedriftene på overenskomsten til workshop 23.-24. november.

På workshopen ble teksten om utvalgsarbeid i protokollen fra tariffoppgjøret 2022 gjennomgått, og vi arbeidet med hvordan vi skal følge opp dette videre. Lokale parter skal utrede og vurdere om lokale sanksjonsmuligheter kan gjennomføres i den enkelte bedrift ifm. uenighet i lokale lønnsforhandlinger. Lokal utredning må se på forholdsmessigheten mellom bedriftens produksjonstap og konsekvenser for ansatte. Mer om premissene og mandatet her.

De lokale parter skal lage en rapport over den gjennomgangen som er foretatt og de konklusjonene som er trukket. Rapporten sendes til styringsgruppen innen 31.12.2023. Status for fremdrift i arbeidet sendes til styringsgruppen 01.06.2023.

Aktive deltakere

Workshopen ble innledet av forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Under workshopen gjennomgikk Alfheim utvalgsteksten fra protokollen.  

 –  Dette er starten, og bedriftene har godt av å diskutere. Det vil styrke de lokale relasjonene. Selv om det kan være en viss uenighet, vil diskusjonen være en katalysator for å få prosessen i gang, sier Frode Alfheim. 

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er positiv til at bedriftene er aktive, og ser frem til de ulike synspunktene fra den lokale utredning. Han påpeker også at han forstår bedriftene som er bekymret.

 – Vi er i en verden med mye usikkerhet, og nå lar vi bedriftene overta ballen og komme med sine synspunkter. Dette er ikke slutten på noe, men starten sier Stein Lier-Hansen.

Deretter tok HR-eder Unni Valand Wilhelmsen i Elkem og advokat/senior HR-spesialist Birgitte Stenberg Kravik i Norsk Hydro en gjennomgang av utvalgsteksten, og diskuterte den. Til slutt ble det lagt til rette for gruppearbeid og diskusjonen mellom representantene fra hver enkelt bedrift.

Arbeidet ledes av en sentral styringsgruppe

Til å lede prosessen er det oppnevnt en sentral styringsgruppe med tre representanter fra hver av partene. Det er denne gruppen de lokale partene skal rapportere til underveis og overlevere sine rapporter til innen utløpet av 2023.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen, direktør Carla A.M. Botten-Verboven og advokat Hans-Martin Møllhausen, er Norsk Industris representerer i styringsgruppen.

Industri Energi og Norsk Industri er enige om at dersom partene lokalt finner det mulig å gjennomføre forsvarlige lokale sanksjoner, så er hensikten å tariffeste dette i 2024.

Industri Energi og Norsk Industri er enige om at dersom partene lokalt finner det mulig å gjennomføre forsvarlige lokale sanksjoner, så er hensikten å tariffeste dette i 2024. Partene er også innstilt på at kravet om innføring av lokal sanksjonsrett vil få sin tariffmessige avklaring i hovedoppgjøret i 2024. Dette selv om det skulle bli et samordnet oppgjør mellom LO og NHO.