Norsk Industri

Innhold

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet / Norsk Industri

Industrioverenskomsten består av følgende deler:

Protokoll 2018
__________________
Enighetsprotokoll 2016
Mellomoppgjør 2017 - protokoll