Norsk Industri

Innhold

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet / Norsk Industri

Industrioverenskomsten består av følgende deler:

Nexans-delen (88)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen 
- Ingen satser

Teknologi og data (352)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen 
- Nyansatte kr 168,03
- Etter 1 års ansettelse kr 169,74
- Fagarbeider kr 176,05
- Etter 1 års arbeider som fagarbeider kr 177,66

Teko-delen (296)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen 
- Nybegynnere kr 140,63
- Etter 4 måneders arbeid kr 146,43
- Etter 1 års arbeid kr 147,56
- Unge arbeidere under 18 år kr 116,10
- Etter 4 måneders arbeid kr 120,77
- Se overenskomst for justering av andre tillegg

VO-delen (83)  
Avtaleansvarlig: Terje Hovet
- Fagarbeider kr 176,05
- Etter 1 års arbeid som fagarbeider kr 177,66
- Spesialarbeider kr 168,03
- Etter 1 års arbeid som spesialarbeider kr 169,74
- Hjelpearbeider 160,10
- Etter 1 års arbeid som hjelpearbeider 161,70

Mellomoppgjøret 2019 – protokoll for Industrioverenskomsten
Minste timefortjeneste og offshoretillegget er det eneste som er regulert i VO-delen.
Følgende fremgår også av protokollen: "Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før 23. april 2019. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen".

Satser for garantert timefortjeneste VO (sept 2019)

Protokoll 2018
Protokoll 2018 - Teko

Protokoll - Mellomoppgjør 2017
Enighetsprotokoll 2016