Brudd i meklingen - disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Publisert

Blide mennesker

Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Fellesforbundet har brutt meklingen i årets lønnsoppgjør. Frontfaget går nå til tvungen mekling. I varsel om plassfratredelse fremgår det hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart onsdag 3. april kl. 10.00. Meklingsfristen utløper kl. 24.00 lørdag 6. april, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik.

Disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Plassfratredelsen omfatter 113 bedrifter som er bundet av Industrioverenskomsten. Hver bedrift må sjekke listen under for å se på antall som er tatt ut og på hvilke lokasjoner.

Dersom bedrift/avdeling ikke er nevnt i plassfratredelsen er bedriften ikke omfattet.

> Last ned oversikt over bedrifter som er omfattet (fellesforbundet.no)

Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt.

Plassfratredelsen omfatter alle Fellesforbundets medlemmer i henhold til oversikten. Unntatt lærlinger. Arbeidstakere som ved iverksettelse av konflikten er i arbeid på oppdrag i utlandet eller på reise til slike oppdrag, omfattes ikke av dette varselet før oppdrag er avsluttet etter ordinær fastsatt arbeidsplan.

Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte.

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering.

> Mer om permitteringsvarsel / permittering grunnet streik (arbinn.no)

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon. Det vil ikke bli gitt dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

> Hvem kan streike og hva skjer når streiken inntreffer? (arbinn.no)

> Les mer her

Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Streik vil ofte kunne anses som et force majeure tilfelle som kan påvirke forpliktelsene som bedriften har etter de kontrakter som den har inngått. Les mer om dette og se forslag til varsel til eventuelle kontraktspartnere og kunder.

> Les mer her

Har du spørsmål?

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797

NYHET: Få tariff-varsel på SMS

Vi tester en ny løsning for SMS-varsling under årets lønnsoppgjør. For å melde deg på tjenesten, send SMS "NI TARIFF" til 26199. For å melde deg av, send "NI STOPP" til 26199.

Mottak av meldinger er gratis. På- og avmelding følger din operatørs takster.