Åpenhetsloven: Til høsten starter kontrollene

Publisert

Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven hadde frist 30. juni til å publisere redegjørelsene på sine nettsider. Arbeidet med å føre tilsyn med dette, vil starte opp denne høsten.

Åpenhetsloven er kortnavnet på "lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold".

Hovedformålet med loven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester".

Loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og gjelder fra 1. juli 2022. Siden åpenhetsloven trådte i kraft har Forbrukertilsynet brukt tiden på veiledning om loven og etablering av egne rutiner. Nå starter de også med tilsyn.

– Selv om Forbrukertilsynet i hovedsak har vektlagt veiledning det første året fra loven trådte i kraft, er det likevel viktig å understreke at vi vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser. Virksomheter som ikke er sitt ansvar bevist, og ikke innretter seg etter loven, risikerer sanksjoner, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Les mer:

> Om åpenhetsloven hos Forbrukertilsynet

> Om åpenhetsloven på Arbinn