Bedriftsutvikling - søk midler

Medlemsbedrifter i Norsk Industri har mulighet til å søke økonomisk støtte til forskjellige formål.

Søk midler for å sette i gang bedriftsutvikling i egen virksomhet

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) er en ordning som er forankret i Hovedavtalen mellom LO og NHO. Ordningen skal bidra til konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser, gjennom partssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon. Her kan bedrifter søke økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

Les mer her

Bransjeforeningen Teko

Som medlem i Norsk Industri og bransjeforeningen Teko kan du søke støtte til etter- og videreutdanning av ansatte i bedriften.

Les mer her

Grafisk bransjeforening

Det er mulig å søke midler i Grafisk Utdanningsfond (GU) til bl.a. kompetanseheving. Dette er en tariffestet ordning gjennom overens­komstene for aviser, avistrykkerier, grafiske bedrifter og bokbindere.

Les mer her