Bedriftsutvikling - søk midler

Medlemsbedrift i Norsk Industri har mulighet til å søke økonomisk støtte til forskjellige formål.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF)

HF er et samarbeid mellom LO og NHO som skal bidra til  konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser, gjennom partssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon. Her kan bedrifter søke økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

Les mer her

Produktivitetsspranget

Et bedriftsutviklingsprogram over 18 måneder  for bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med å bedre sin produktivitet og innovasjonskraft. 

Les om programmet her

Bransjeforeningen Teko

Som medlem i Norsk Industri og bransjeforeningen Teko kan du søke støtte til etter- og videreutdanning av ansatte i bedriften.

Les mer her

Grafisk bransjeforening

Det er mulig å søke midler i Grafisk Utdanningsfond (GU) til bl.a. kompetanseheving. Dette er en tariffestet ordning gjennom overens­komstene for aviser, avistrykkerier, grafiske bedrifter og bokbindere.

Les mer her