Norsk Industri

Innhold

Kontrakter, Olje og gass

Publisert

NIB 16

Innkjøpsbetingelser for leverandørindustrien på norsk sokkel.