Innkjøpsbetingelser for leverandørindustrien på norsk sokkel.