NU 15

Alminnelige betingelser for vedlikehold.

BESTILLING

Gratis for medlemmer, ellers kr. 500,-

Medlemmer av Norsk Industri kan laste ned kontraktene gratis, det krever samme type innlogging som på Arbinn
> Logg inn og last ned

For ikke-medlemmer koster kontraktene kr. 500,- per stk. (eks. mva) og fås ved henvendelse post@norskindustri.no

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NU 15 med informasjon
- NU 15 kontrakt i word (gratis for alle)


Om NU 15
NU 15 er alminnelige betingelser for utføring av løpende vedlikeholdsoppdag og dekker både forebyggende og avhjelpende vedlikehold.

Dersom oppdraget kun gjelder et avhjelpende vedlikehold, f.eks. en reparasjon, kan NR 15 benyttes. Ettersom NU 15 omfatter både forebyggende og avhjelpende vedlikehold, inneholder de tilpassede regler for begge situasjoner.

NU 15 kan inngås både som en oppfølging av en leveranse etter NL 09/NLM 10 eller som en selvstendig vedlikeholdsavtale.

Tidligere versjon - NU 06 - kan fås ved henvendelse til oss.