NR 15

Alminnelige betingelser for avhjelpende vedlikehold.

Denne versjonen er tilgjengelig for bestilling:

- NR 15 med informasjon


Om NR 15
NR 15 er alminnelige betingelser for avhjelpende vedlikehold, f.eks. en reparasjon eller utskifting av en del. Betingelsene må ses i sammenheng med NU 15, som omfatter både forebyggende og avhjelpende vedlikehold.

Dersom det er inngått avtale mellom partene basert på NU 15, er det ikke behov for å inngå særlig avtale basert på NR 15. Det vil i alminnelighet ikke være behov for å inngå avtale basert på NR 15 med virkning før fra etter at garantitiden er utløpt.

Tidligere versjon - NR 06 - kan fås ved henvendelse til oss.