Publisert

Prosjekt NORSOK-analyse

Prosjekt NORSOK-analyse har gjennomgått samtlige NORSOK-standarder og har hatt som formål å utarbeide NORSOK-eiernes samlede posisjon for NORSOK-porteføljen, dvs å utarbeide en posisjon for hver enkelt NORSOK-standard med tanke på videre prioriteringer og ressursinnsats.

Bak rapporten står Norsk olje & gass, Norges Rederiforbund og Norsk Industri.